NS en Vattenfall plannen windpark in Amsterdam

| 26 januari 2019

NS en Vattenfall hebben het voornemen om gezamenlijk een nieuw windpark in Amsterdam te bouwen. Na vergunning kunnen in 2020 zes windturbines gezamenlijk groene stroom gaan leveren voor circa 10.000 huishoudens. Het plan past in de duurzaamheidsambities van beide bedrijven.

NS en Vattenfall willen het windpark op het huidige opstelterrein voor treinen aan de Nieuwe Hemweg in Amsterdam gaan realiseren. NS heeft met Vattenfall een opstalovereenkomst gesloten voor het plaatsen van 6 windturbines. De groene stroom die het windpark oplevert, wordt via groen energiebedrijf Powerpeers aan reizigers, lokale bedrijven en omwonenden aangeboden.

Duurzaamheidsambities
Het is voor het eerst dat door de NS eigen grond wordt ingezet voor het opwekken van energie. De treinen van NS rijden al volledig op groene stroom en sommige stations wekken al zelf hun warmte op. Vattenfall heeft als doelstelling om binnen één generatie een fossielvrije energievoorziening te realiseren en investeert daarvoor in Europa in duurzame energiebronnen, zoals zon en wind.

Martijn Hagens, Senior Vice-President, Customers & Solutions van Vattenfall: “Ik ben erg blij met de samenwerking tussen NS, Vattenfall en Powerpeers om samen invulling te geven aan onze gemeenschappelijke doelstelling om de energietransitie in Nederland te bewerkstelligen”.

Bouwen in bestaande omgeving
Bij de ontwikkeling van het terrein is een samenwerking ontstaan met verschillende betrokken partijen. De provincie heeft inmiddels de vergunningen verleend voor de bouw en vervanging van de windmolens.

Carola Wijdoogen, directeur duurzaam ondernemen NS: “Ik denk dat nog meer bedrijven hun eigen assets voor het opwekken van groene energie op deze wijze kunnen inzetten. Er is meer mogelijk dan je denkt. Het realiseren van een (nieuw) energieneutraal station dat we in samenwerking met ProRail hebben ontwikkeld is al fantastisch, maar ook het inzetten van daken van P&R terreinen, fietsenstallingen, kantoren en gronden voor wind- of zonne-energie, levert een belangrijke bijdrage aan de ambities die in het Klimaatakkoord staan. Bij deze wil ik andere bedrijven van harte oproepen om ons voorbeeld te volgen!” Foto: NS

 

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Onshore windparken, Windenergie, Windparken

Reacties zijn gesloten.