NVDE ziet mogelijkheden minder CO2 in 2020

| 26 januari 2019

Drie klimaat en energiedoelen voor 2020 lijken niet behaald te worden. Dit concludeert het PBL in de notitie ‘Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020’ dat het gisteren publiceerde. Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) reageerde dezelfde dag op het bericht met een notitie met maatregelen die nog in 2020 effect hebben en een positieve bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie op langere termijn.

Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020
Het ‘Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020’ is opgesteld in samenwerking met ECN part of TNO en RVIM, op verzoek van het Kabinet en de Borgingscommissie van het Energieakkoord. De raming spitst zich toe op de drie belangrijkste klimaat- en energiedoelen voor Nederland in 2020 en is een gedeeltelijke actualisatie van de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017. De belangrijkste conclusies zijn:

Reductie broeikasgassen
De geraamde uitstoot van broeikasgassen in 2020 ligt naar verwachting 21% lager dan in 1990 [met een bandbreedte van 17-24%]. Dit ligt onder de 25% dat door de rechter aan de Nederlandse staat is opgelegd in de Urgenda-zaak.

Aandeel hernieuwbare energie
Het aandeel hernieuwbare energie groeit naar verwachting van 6,6% in 2017 naar 12,2% in 2020, met een bandbreedte van 11 tot 13% maar is niet voldoende om te voldoen aan het Europese doel voor Nederland van 14%.

Energiebesparing
De finale energiebesparing als gevolg van de maatregelen uit het Energieakkoord komt uit op 81 [52-108] petajoule in 2020. Dit is beneden het doel van 100 petajoule.

Maatregelenpakket NVDE
NVDE beaamt dat het moeilijk wordt om de doelen voor minder CO2 en meer duurzame energie in 2020 nog te halen maar ziet mogelijkheden om snel te zorgen voor verbetering. De maatregelen die NVDE voorstelt omvat meer zonne- en windenergie, betere netaansluitingen, energiebesparing en meer elektrische auto’s.

“Het halen van de energie- en klimaatdoelen is geen vrijblijvende zaak,” zegt Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). ‘De politiek heeft zich gedragen als een middelbare scholier die in mei gemiddeld nog een 4 staat en toch over wil gaan. Een onvoldoende opkrikken lukt alleen als je tijdig alles uit de kast haalt. Dat hebben deze regering en de vorige te lang voor zich uit geschoven’.

NVDE stelt vier categorieën maatregelen voor die nog voor 2020 soelaas bieden:
1. Versneld sluiten van kolencentrales.
2. Een pakket met voorstellen van de NVDE om snel meer duurzame energie te realiseren, onder meer door sneller zonneprojecten aan te sluiten op het net, een extra stimulans voor grotere zonnedaken en voor duurzame warmte uit geothermie en biomassa.
3. Het versnellen van het verduurzamen van woningen met subsidie voor isolatie en een extra bedrag voor duurzame warmte via de ISDE-regeling.
4. Het stimuleren van elektrisch rijden.

De laatste drie pakketten moeten volgens de NVDE samen ongeveer 2,5 Megaton aan extra CO2-reductie leveren en de doelen van het Energieakkoord veel dichterbij brengen. Voor de volledige uitleg van de maatregelen klik hier.  Afbeelding: NVDE

Tags: , ,

Category: Klimaatverandering, Overheid, Windenergie, zonne energie

Reacties zijn gesloten.