Ondertekening Offshore Wind Energy werkplan vergroot kansen Nederlands bedrijfsleven in China

| 26 maart 2014

Minister Kamp en de heer Wu (voorzitter van de National Energy Administration) en afkomstig uit China hebben de Memorandum of Understandig (MoU) uit 2009 vorige week formeel verlengd. Ook werd tijdens de ontmoeting het Offshore Wind Energy werkplan ondertekend. Hiermee zijn de marktkansen van Nederlandse bedrijven in China vergroot.

Denk aan kennisuitwisseling en gezamenlijke investeringen op het gebied van Zon-PV, windenergie, bio-energie en het vergroenen van de kolensector. Nederland heeft op deze terreinen specifieke high-tech kennis in huis die China kan benutten om haar doelstellingen waar te maken. China is de grootste energieverbruiker ter wereld en heeft zichzelf ambitieuze targets voor schonere energie gesteld. Mede dankzij de overeenkomst zijn al verschillende Nederlandse bedrijven en kennisinstituten succesvol aan de slag in het Aziatische land.

Naar verwachting zal de verlenging van het MoU en ondertekening van het Offshore Wind Energy werkplan de Nederlandse inbreng in China verder vergroten. Andersom biedt Nederland China een platform voor ontwikkeling van nieuwe energie gerelateerde technologieën en een afzetmarkt voor bestaande kennis en producten.

RVO

Klik hier voor het originele bericht.

Bron: RVO

Tags: , , ,

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Overheid, Wereldwijd Windparken, Windkaart, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.