Ontwerpstudie 2050: Plaats 25.000 windturbines (10 MW!) op de Noordzee

| 26 april 2016

Installeer tot 2050 ca. 25.000 windturbines (met een vermogen van ieder 10 MW) op de Noordzee. Deze voorzien in 90% van de elektriciteit van de omliggende landen. Tevens geven deze een boost aan nieuwe technieken, onderwijs, duurzame havens etc. Dit alles is te lezen in An Energetic Odyssey, een ontwerpstudie 2050. Dit is nodig om de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80-95% te reduceren.

Dit is een soort Delta-plan van een consortium van grote Nederlandse bedrijven, milieuorganisaties, ontwerpers, havens en het ministerie van Economische Zaken, dat op 23 april wordt gepresenteerd in opdracht van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR), die loopt van eind april tot begin juli.

De ongekende schaal van het project, dat op de IABR 2016 — The Next Economy voor het eerst aan het publiek wordt gepresenteerd.

Het gaat om een ambitieus project:  enorme energieopwekkende vliegers, een tot windmolen-assemblageplek omgebouwde tweede Maasvlakte, een andere inrichting van haveninfrastructuren in de Noordzeelanden, een opgespoten werkeiland op zee, nieuwe technische opleidingen en 30% extra energiebesparing in de gebouwde omgeving. Maar ook: veel sterker innoverende overheden in de Noordzeelanden, die aan de klimaatdoelen van 2050 willen voldoen.

An Energetic Odyssey is ontwikkeld en ontworpen door landschapsarchitect Dirk Sijmons, naar een idee van Maarten Hajer, voormalig directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving en nu hoogleraar Urban Futures aan de Universiteit Utrecht en hoofdcurator van de IABR 2016. ‘De klimaatdiscussie is aan het kantelen van: oh oh oh, wat is het allemaal erg naar: hoe gaan we de klimaatdoelen halen?’ vertelt Hajer. ‘We zijn een konijn dat in de koplampen van de auto kijkt en hebben grote moeite ons voor te stellen wat het betekent als we echt de klimaatdoelen willen halen.

De betrokkenheid van Shell, dat samen met Van Oord, energiebedrijf Eneco en de Deense windturbinebouwer Vestas een consortium vormt dat wil gaan bieden in de Borssele-tender voor een aantal windparken voor de kust van Nederland, laat zien dat er wat aan het veranderen is in de olie- en gasindustrie. De allereerste presentatie van het project werd op 3 februari aan de directeuren-generaal Energie van Europa getoond op het Shell-­laboratorium in Amsterdam-Noord. Tot 2023 voert het kabinet het Energieakkoord uit. Project Odyssee is bedoeld als een ­prikkel voor de periode tot aan 2050.

De aangesloten partijen komen binnenkort bijeen voor een werkconferentie en willen het nu gevormde consortium gaan internationaliseren. ‘Hopelijk speelt het project een rol in de energiedialoog die al van start is gegaan. In het najaar moet minister Henk Kamp gaan aangeven hoe het kabinet invulling gaat geven aan de op de afgelopen klimaattop in Parijs gemaakte afspraken, en plannen formuleren naar aanleiding van de gevoerde energiedialoog.’

Minister Kamp is voorstander van sterkere regionale samenwerking op de Noordzee. In een recente Kamerbrief kondigde hij aan op 6 juni een politieke verklaring hierover te willen ondertekenen met collega-ministers van andere Noordzeelanden.

Lees meer

Bron: FD.nl

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.