Participatie Friese inwoners in windparken?

| 26 maart 2012
bron: De Groene Ruimte

De provincie Friesland wil de draagvlak voor windenergie in Friesland vergroten. Laat omwonenden participeren in toekomstige Friese windparken. Laat de opbrengsten van windenergie ten gunste zijn aan locale economie en bijdragen aan duurzaamheid doelen van gemeenten.

De Friese milieu federatie is van mening dat ieder dorp in Friesland zijn eigen windmolens moet bouwen. Friesland wil binnen de drie geplande nieuwe windmolenparken 400 megawatt aan vermogen opwekken. Dit vermogen kan volgens de FMF voor een groot deel door Friese windmoleneigenaren opgewekt worden.

Klik hier voor het gehele artikel

Category: Windenergie, Windparken

Reacties zijn gesloten.