PAWEX tevreden met besluit ACM

| 26 augustus 2014

PAWEX is verheugd met het besluit dat de ACM onlangs heeft gepubliceerd over de noodzaak meerdere energieleveranciers op één aansluiting mogelijk te maken. Hoewel het verzoek van PAWEX om handhavend op te treden tegen netbeheerder Liander door de ACM is afgewezen, heeft de ACM de Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) verzocht een codewijzigingsvoorstel te maken om meerdere energieleveranciers op één aansluiting mogelijk te maken.

Voorzitter van PAWEX, Marnix Scholten: “Hoewel PAWEX volgens de letter van de wet geen gelijk heeft gekregen, heeft de ACM zich de facto achter de belangrijkste wens van PAWEX geschaard, namelijk dat netbeheerders meerdere energieleveranciers op één aansluiting mogelijk moeten maken. Voor windturbine-exploitanten is dit winst, maar ook voor de exploitanten van andere duurzame elektriciteitsproductie-installaties.”

Tot het najaar van 2013 konden windturbine-eigenaren in het gebied van netbeheerder Liander twee energieleveranciers contracteren, één voor de levering en één voor de productie van elektriciteit. Door de invoering van het nieuwe marktmodel zijn de Codes echter op dit punt gewijzigd, waardoor deze mogelijkheid werd geschrapt. Voor sommige windturbine-exploitanten pakte deze aanpassing nadelig uit, omdat de keuzevrijheid van energieleverancier werd beperkt.

De ACM zegt in haar besluit dat zij het verzoek van PAWEX om tegen Liander handhavend op te treden afwijst, omdat Liander volgens de huidige Codes niet verplicht is meerdere leveranciers op één aansluiting te faciliteren. Maar belangrijker is dat de ACM aangeeft dat zij het – evenals PAWEX – ongewenst vindt “dat netbeheerders niet meerdere leveranciers op één aansluiting toelaten omdat dit de keuze voor bedrijven voor het beste aanbod belemmert”. Zij heeft daarom de NEDU gevraagd een codewijzigingsvoorstel voor te bereiden die dit mogelijk maakt. Deze wijzigingen gelden voor de gehele sector.

Marnix Scholten: “Wij beschouwen deze uitspraak als een belangrijke stap vooruit. Exploitanten van windenergie krijgen, als de codewijzigingen gestalte hebben gekregen, de flexibiliteit om meerdere energieleveranciers op één aansluiting te contracteren en daardoor de beste voorwaarden te organiseren. Maar de reikwijdte van deze codewijziging gaat verder: alle vormen van duurzame decentrale elektriciteitsproductie kunnen baat hebben bij dit besluit. Ik denk dan aan lokale zonnestroomprojecten van energiecoöperaties.”
Lees ook

Opschalingsproject EWT Groningen

Opschalingsproject EWT Groningen

Bron: PAWEX

Tags: , , , , , ,

Category: Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.