Pondera Consult krijgt opdracht voor MER Windpark Zeewolde

| 26 mei 2015

In opdracht van De Ontwikkelvereniging Zeewolde en Windunie stelt Pondera Consult het Milieu Effect Rapport (MER) op voor het rijksinpassingsplan en de benodigde vergunningen die het Windpark Zeewolde mogelijk moeten gaan maken.

In de Zeewolde polder staan momenteel zo’n 220 solitaire windturbines die op termijn zullen worden vervangen door Windpark Zeewolde, een windpark van circa 100 turbines.

Windpark Zeewolde levert daarmee een significante bijdrage aan de nationale doelstelling voor wind op land en provinciale taakstelling daarin, en door de herstructurering van solitaire windturbines naar geconcentreerde opstellingen, draagt het windpark ook bij aan de landschappelijke kwaliteit van de polders.

DSC_0239

Bron: Pondera

Tags: , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.