Raad van State vernietigt LNV-vergunning

| 26 februari 2009
bron: NKPW

Op 25 januari heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de verleende vergunning van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 17 windturbines in de Groningse Emmapolder vernietigd.

LNV had de vergunning eerst geweigerd maar na beroep van ontwikkelaar Westereems (onderdeel van energiebedrijf Essent) toch verleend op 12 november 2007 (artikel 19d Natuurbeschermingswet). De Raad oordeelde op bezwaren van de Stichting Windhoek in Termunterzijl dat windenergie weliswaar van groot openbaar belang is maar dat dat nog niet betekent dat ook ieder project op zichzelf dat is.

De Afdeling oordeelt dat niet overtuigend is aangetoond dat “met het onderhavige project een dwingende reden van groot openbaar belang is gemoeid”. En Essent heeft niet overtuigend aangetoond dat er geen redelijke alternatieven mogelijk zijn omdat zij bij dit onderzoek de eist stelde dat het alternatief binnen 3,5 jaar realiseerbaar moest zijn, omdat die periode nodig is om bij te kunnen dragen aan de doelstelling van het Kabinet om het windvermogen te verdubbelen.

De Afdeling is van mening dat de minister al met al “onvoldoende gemotiveerd heeft waarom het belang van dit project zwaarder moet wegen dan het belang van het behoud van de open- en weidsheid van de Waddenzee”. Essent heeft de afloop van de procedures niet afgewacht en heeft de 17 turbines inmiddels gebouwd en in bedrijf genomen. Bij het project horen ook nog drie andere reeds gebouwde turbines van een andere exploitant. Ook deze vallen onder een LNV-vergunning maar hier is geen bezwaar tegen ingediend door Stichting Windhoek volgens mede-eigenaar in ’t Hout, maar hij houdt nog een slag om de arm.

Het voortbestaan van de 17 turbines zal nu afhangen van het afgeven van een nieuwe vergunning door LNV met een betere motivatie voor de noodzaak van de mogelijke aantasting van het Waddengebied. Stichting Windhoek heeft in brieven aan de gemeente Eemsmond en LNV gevraagd handhavend op te treden en de turbines te doen verwijderen. Zie: NKPW Paulus Jansen van de SP heeft vragen over de kwestie gesteld aan minister van der Hoeven. Zie: Paulus Jansen op weblog SP CDA-Tweedekamerlid Rikus Jager vindt dat de turbines moeten blijven staan.

Uitspraak RvS, 25-2-2009

Category: Bedrijven, Windenergie

Reacties zijn gesloten.