Regio Noord-Holland Zuid ambieert 44 windturbines in concept-RES

| 26 april 2020

© Energieregionhz.nl

De energieregio Noord-Holland Zuid heeft afgelopen week haar concept-RES bekend gemaakt. Het aanbod van de regio is 2,7 TWh in totaal in 2030. 44 windturbines moeten hieraan bijdragen.

De huidige opwek van wind- en zonne-energie in de regio Noord-Holland Zuid is 0,7 TWh. In de concept-RES staan ambities om de komende 10 jaar bijna vier keer zoveel wind- en zonne-energie op te wekken. Van de 2,7 TWh komt een deel van lopende energieprojecten en het overige deel zijn doelstellingen en ambities van de gemeenten, waterschappen en de provincie.

De ambitie is om 1227 ha zonnepanelen en 44 windturbines te plaatsen in 42 zoekgebieden, verdeeld over 6 deelregio’s; Amsterdam (0,65 TWh), Amstelland (0,28 TWh), Gooi en Vechtstreek (0,32 TWh), Haarlemmermeer (0,56 TWh), IJmond & Zuid-Kennemerland (0,45 TWh), Zaanstreek/Waterland (0,28 TWh). De windturbines moeten met name langs wegen en kanalen en aan de randen van stedelijk gebieden komen.

Aan de concept-RES hebben 29 gemeenten, de provincie Noord-Holland, drie waterschappen en de netbeheerders in de energieregio Noord-Holland Zuid samengewerkt en hebben er 70 lokale bijeenkomsten plaatsgevonden waaraan meer dan 1.500 mensen hebben deelgenomen.

De concept-RES wordt de komende tijd aangescherpt en aangevuld met de reacties van de deelnemers aan de bijeenkomsten en de wensen en bedenkingen van de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen bestuur van de waterschappen.

 

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Regionale Energie Strategie

Reacties zijn gesloten.