Seminar inzet & regelgeving Mini-windturbines

| 26 maart 2014

Mr. Morten Victor Pedersen, voorzitter van de Deense Mini-Wind Vereniging, zal als gastspreker het succes van de toepassing van deze energiebron in Denemarken komen toelichten. Dit zal hij doen op donderdag 17 april a.s. als Brisk Events in samenwerking met de provincie Gelderland en het NWEA (Nederlandse Windenergie Associatie) in het Huis der Provincie Gelderland een seminar organiseert over Miniwindturbines. Een achttal sprekers zullen hun visie geven over hoe dit proces in Nederland zich kan gaan afspelen en op welke wijze de overheid de groei kan stimuleren.

“Grootschaligheid” betekent ook “economy of scale” die de kosten van implementeren van deze alternatieve energiebronnen omlaag brengt, de toepassingsmogelijkheden verbetert en uiteindelijk ook het economische rendement vergroot.Miniwind-turbines kunnen aan deze transitie ongetwijfeld een substantiële  bijdrage leveren, mits een aantal bestaande weerstanden weggenomen worden. Met name landelijke uniforme regelgeving draagt bij aan de schaalvergroting. Daarnaast kunnen overheden zelf het goede voorbeeld te geven, door daar waar mogelijk gebruik te maken van mini-windturbines.

Op de galerijen van het Huis der Provincie zal een infomarkt worden gehouden door leveranciers van producten en diensten op het gebied van Mini-Windturbines.De voorgenomen en steeds acuut wordende energietransitie voor Nederland vraagt niet alleen om economisch rendabele- maar juist om duurzame energiebronnen. Die transitie kan alleen maar slagen als wind, zon, getijden en geothermische energiebronnen grootschalig verder ontwikkeld en toegepast gaan worden, zonder daarbij in eerste instantie het economische rendement doorslag te laten geven.minieifeltoren

Meer informatie en aanmelding op www.aanmelder.nl/miniwind, ook kunt u contact opnemen met Brisk Events Technology Events Organizers, Leusden, info@briskevents.nl, Tel. 033-4343500 – 06-53261771

Tags: ,

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie

Reacties zijn gesloten.