Lancering Programma Natuurversterking Noordzee tijdens viering vijfjarig jubileum De Rijke Noordzee

| 26 februari 2024

Minister Van der Wal (LNV) heeft vandaag bekend gemaakt dat de Rijksoverheid een nieuw programma, het Programma Natuurversterking Noordzee, lanceert, dat gericht is op het beter beschermen en versterken van de natuur op de Noordzee. Ze deed haar aankondiging vandaag op het vijfjarig jubileum van De Rijke Noordzee in Amsterdam die een partner zal zijn in dit nieuwe programma.

Het programma Natuurversterking Noordzee(PNN) wordt een publiek-private samenwerking tussen overheid, wetenschap, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Met het PNN wil het ministerie van LNV verder voortbouwen op het vele goede werk dat de Rijke Noordzee al heeft verzet in de afgelopen 5 jaar. De Rijke Noordzee wordt één van de partners. Voor het programma is 150 miljoen euro uitgetrokken. Inzet is onder andere het herstel van onderwaternatuur en een natuurlijke bodem. Dan gaat het over het terugbrengen van riffen en oesterbanken, maar ook over maatregelen om diersoorten die in de knel zijn gekomen beter te beschermen. Denk aan haaien en roggen, maar ook vogels en vleermuizen.

Minister Christianne van der Wal: “Ik ben blij dat we met het Programma Natuurversterking Noordzee nu eindelijk uit de startblokken kunnen komen om verder te werken aan méér natuur onder water en in en om de windparken op zee. In 2022 hebben we daar al € 150 miljoen voor gereserveerd uit het klimaatfonds. Het programma wordt een publiek-private samenwerking op zoek naar nieuwe mogelijkheden, voor méér natuur in onze Noordzee. En dat is broodnodig, want de natuur in de Noordzee staat onder toenemende druk. De mensen en bestaande organisatie van De Rijke Noordzee willen we hier heel graag bij betrokken houden. Het is van groot belang dat we samen de energie vasthouden en verder uitbouwen om niet alleen onze klimaatdoelen te halen, maar ook onze natuurdoelen.”

Vijf jaar De Rijke Noordzee

De Rijke Noordzee is een initiatief van Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee. Het is opgestart om de natuur in en rondom windparken op zee te versterken. Inmiddels is De Rijke Noordzee in zes windparken aan de slag met onderzoek en pilots. Het werk dat zij doet verschilt per windparklocatie. Op alle plekken wordt intensief samengewerkt met windparkeigenaren, energieproducenten en wetenschappers.

In Zeeland is een oesterkweeklijn ontwikkeld, waardoor er nu gezonde jonge platte oesters beschikbaar zijn voor de toekomstige oesterriffen. Voor de Noord-Hollandse kust zijn in windparken kunstriffen geplaatst. Ook de windturbines zelf zijn onderwerp van onderzoek: een voorbeeld hiervan zijn waterverversingsgaten, waardoor zeedieren door de palen heen kunnen zwemmen. Tenslotte vindt er ecologisch onderzoek plaats naar het dierenrijk in het windpark. Een mooi voorbeeld daarvan is het volgen van kabeljauw en kreeften aan de hand van zenders.

Vandaag vierden Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee het vijfjarig bestaan met een symposium over de stand van zaken wat betreft natuurversterking in windparken. Speciale aandacht op deze dag is er ook voor de steunbetuigers van het eerste uur. De organisaties konden in 2018 van start dankzij steun en financiering van ASN Bank en het droomfonds van de Postcode Loterij.

‘De kennis die we met De Rijke Noordzee hebben opgedaan over natuurontwikkeling in en om windparken is veelbelovend. We zijn er trots op dat dit gezien en gewaardeerd wordt door de overheid en andere betrokken sectoren. Met als feestelijk hoogtepunt dat vandaag dit nieuwe programma is gelanceerd’, aldus de initiatiefnemers van De Rijke Noordzee, milieuorganisatie Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee.

Ewout van Galen, directeur Stichting De Noordzee: ‘De afgelopen jaren hebben wij gezien hoe je met de juiste ingrepen en innovatie weer ruimte maakt voor natuur op de Noordzee. En dat is heel hard nodig. De Noordzee is bij velen zo geliefd en bovendien Nederlands grootste natuurgebied. Het is fantastisch dat we nu door kunnen met het werk waar wij en onze partners zo in geloven. Windparken als kraamkamer voor Noordzeenatuur.’

Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu: ‘De Noordzee is onmisbaar in de strijd tegen klimaatverandering. Windparken leveren de energie die Nederland zo hard nodig heeft voor de energietransitie. Het is van immens belang dat de natuur deze ontwikkelingen wel kan bijbenen, want op dit moment is de natuur behoorlijk uitgeput. Natuurversterking is daarom een verantwoordelijkheid van iedereen.’  Bron: De Rijke Noordzee, Rijksoverheid

Tags: , , , , , , ,

Category: Ecologie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.