Start bouw Windpark Ospeldijk

| 26 juni 2020

© Zuidenwind

Afgelopen donderdag werd het startsein gegeven voor de bouwactiviteiten aan het windpark Ospeldijk in de gemeente Nederweert, provincie Limburg. Het windpark zal naar verwachting in de zomer van 2021 volledig operationeel zijn.

Windpark Ospeldijk is een initiatief van Energiecoöperatie Zuidenwind en Waterleidingmaatschappij Limburg (WML).

Nordex Delta 4000
In het park komen 4  windturbines van de Duitse windturbinefabrikant Nordex te staan. Het gaat om de relatief stille turbines uit de Delta 4000 serie van Nordex met een ashoogte van 135 m en een rotordiameter van 149 m. Gezamenlijk moeten deze windturbines jaarlijks meer dan 45 miljoen kWh aan stroom produceren.

WML bezit 2 windturbines en kan hiermee de helft van haar stroomgebruik zelf groen opwekken. De overige 2 turbines is handen van Zuidenwind.

Burgerparticipatie
Burgercooperatie Zuidenwind werkt in nauwe samenwerking met NEWECOOP, de energiecoöperatie Nederweert, aan het project. De leden van de burger-energiecoöperaties, veelal inwoners uit Nederweert e.o,. investeerden en maken zo de bouw financieel mogelijk. De initiatiefnemers denken dan ook dat door het betrekken van burgers vanaf het begin het het park in een record tijd van slechts drie jaar van idee tot start bouw in stand is gekomen.

Er is een omgevingsfonds opgezet waaruit als het windpark operationeel is 15 jaar lang duurzame projecten bekostigd kunnen worden. Per kWh wordt er één euro in het fonds gestort zodat er jaarlijks zo’n € 45.000 beschikbaar is.

Lokale ondernemers
De initiatiefnemers geven aan dat ze voor de bouw van het windpark zo veel mogelijk lokale ondernemers hebben ingeschakeld. Een deel van de infrastructuur (wegen en kraanopstelplaatsen) wordt aangelegd door grondverzet Kiggen uit Ospel. Het beton voor de fundamenten komt uit de betoncentrale van Kalle en Bakker in Nederweert. De torendelen worden per binnenschip aangevoerd en worden gelost aan de kade bij Kalle en Bakker.

Planning
Eind augustus wordt een begin gemaakt met het leggen van de parkkabels. Deze leiden naar het inkoopstation. Vandaar gaat de elektriciteit het Enexis-net op. Van september tot oktober worden de fundamenten en nodige wegen gebouwd. Begin 2021 is dan alles klaar om de vier turbines met een reusachtige kraan op te bouwen.

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.