Statkraft vergroot positie in wind in Zweden met overname twee bedrijven

| 26 oktober 2023

Het Zweedse energiebedrijf Statkraft heeft zijn aandeel in de windenergiemarkt uitgebreid door de overname van twee bedrijven. Njordr Offshore Wind AB, dat offshore windenergie ontwikkelt en Svevind Nordic AB, een ontwikkelingsbedrijf in onshore windenergie.

Zicht op Markbygden 1101 © A. Westergren / Svevind AB

Met de aankoop onderstreept Statkraft zijn ambities om de Zweedse groei in hernieuwbare energie voort te zetten en bij te dragen aan de energietransitie.

Svevind Nordic AB

Svevind Nordic, een Europese projectontwikkelaar met meer dan 30 jaar ervaring in de duurzame energiesector, heeft momenteel 16 werknemers met een hoge competentie in projectontwikkeling, voornamelijk op het gebied van wind op land.

De overname door Statkraft omvat ook een ontwikkelingsprojectpijplijn. De ontwikkelingsprojecten bevinden zich in de elektriciteitsprijszones SE1 en SE2 met een totaal potentieel geïnstalleerd vermogen van meer dan 16 000 MW. Het meest ver ontwikkelde project is Hästliden met 600MW nominaal vermogen. Dit project ligt momenteel bij de Zweedse overheid voor de nodige goedkeuringen. Het is de bedoeling om Svevind Nordic volledig te integreren in de activiteiten van Statkraft.

Met Statkraft krijgt Svevind Nordic een sterke eigenaar die het belangrijke werk dat we hebben gedaan kan voortzetten en de projectpijplijn verder kan ontwikkelen, en tegelijkertijd kan zorgen voor een blijvende positieve werkomgeving voor de werknemers, aldus Wolfgang Kropp, oprichter en CEO van SVEVIND Energy Group.

Njordr Offshore Wind AB

Njordr Offshore Wind, een joint venture tussen Njordr en Vindkraft Värmland, heeft een portfolio ontwikkeld van offshore windenergieprojecten in een vroeg stadium. Daarnaast is er een team ter plaatse dat de projecten verder kan brengen tot oplevering. Volgens David Flood, Senior Vice President Offshore Wind bij Statkraft, past de overname van dit bedrijf goed goed bij de strategische ambitie van Statkraft om te groeien binnen offshore wind met de ambitie om in 2040 10 GW in bedrijf te hebben in Europa.

Het bedrijf heeft een aantrekkelijke portefeuille dat negen projecten in het Zweedse deel van de Westzee, de Baltische Zee, de Botnische Zee en de Botnische Golf omvat. De totale potentiële capaciteit van de projecten is ongeveer 21 000 MW met een verwachte jaarlijkse productie van meer dan 80 TWh per jaar.

De Njordr Group heeft ook activiteiten op het gebied van windenergie op land en zonne-energie in Zweden, Noorwegen en Finland. Deze activiteiten vallen niet onder de transactie.

Er wordt nu gewerkt aan de integratie van Svevind Nordic en Njordr Offshore Wind in de activiteiten van Statkraft. Het merk Svevind blijft bestaan voor andere activiteiten van de Svevind Groep buiten Zweden. Bron: Statkraft

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.