Subsidieregeling SDE werkt niet goed

| 26 juni 2012

Deze conclusie staat vermeld in het rapport van de Rabobank over het Nederlands energiebeleid. Nederland dreigt de Europese doelstelling 14% van zijn energie duurzaam op wekken niet te gaan halen. Volgens de bank die de 3e financier van groene stroomproducten ter wereld is, zal in Nederland slechts 9% van de stroom in 2020 groen zijn. Dus 5% lager dan de doelstelling. In Zweden wordt al 43% van de stroom duurzaam opgewekt.

Clara van der Elst (analist Rabobank) is van mening dat de SDE teveel de productie van energie uit biomassa stimuleert, terwijl de potentie juist ligt bij zonne- en windenergie. De Rabobank verwacht dat zonne- en windenergie goedkoper worden in de toekomst. Verder wordt er nauwelijks gebruik gemaakt van de subsidieregeling. In de jaren tussen 2008 – 2011 is 80 miljoen euro aan subsidies verstrekt. In die periode bedroeg het totale budget 9 miljard!

Minder windenergieprojecten zijn van de grond gekomen. De ontwikkelaars kunnen subsidie voor windprojecten aanvragen wanneer ze in het bezit zijn van een bouwvergunning. Wanneer het beleid in Nederland wordt aangepast, is 14% duurzame energieproductie wel haalbaar.

 

Category: Bedrijven, Beleggen, Groene energie, Subsidie, Windenergie, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.