TenneT gunt raamcontract ter waarde van €1,9 miljard voor nieuwbouw en modernisering van onderstations

| 26 september 2023

Netbeheerder TenneT heeft samen met Siemens Energy, Hitachi Energy, GE Grid en Royal SMIT een raamovereenkomst getekend ter waarde van €1,9 miljard voor het aanpassen van onderstations in Nederland en Duitsland aan de de groeiende eisen van de energietransitie.

Het gaat om de levering van 110 compensatiespoelen en 160 vermogenstransformatoren. Van dit bedrag is €1,16 miljard bestemd voor Duitse onderstations en €730 miljoen voor onderstations in Nederland. Elke leverancier heeft ongeveer een kwart van het totale volume toegewezen gekregen. De succesvolle afronding van de raamovereenkomst betekent een beslissende stap in de optimalisatie en het onderhoud van het hoogspanningsnet van TenneT. De onderstations in Duitsland en Nederland moeten worden aangepast aan de groeiende eisen van de energietransitie.

Tim Meyerjürgens, COO van TenneT, legt uit: “De energietransitie vereist een complete systeemtransformatie, niet alleen met nieuwe lijnen, maar ook met state-of-the-art onderstations. Om de integratie van duurzame energie via het regionale elektriciteitsnet in het hoogspanningsnet mogelijk te maken, hebben we een groot aantal nieuwe, krachtige transformatoren nodig. Tegelijkertijd zullen onze onderstations in de toekomst systeemdiensten voor frequentie- en spanningsbehoud overnemen die voorheen door conventionele energiecentrales werden geleverd. Hiervoor hebben we extra apparatuur nodig, zoals compensatiespoelen. Met de ondertekening van het raamcontract vandaag zorgen we op een duurzame manier voor de bouw en modernisering van onze onderstations en stimuleren we de energietransitie in Duitsland en Nederland.”

De raamovereenkomst onderstreept ook het strategische partnerschap met de vier leveranciers. Het heeft een minimale looptijd van twee jaar en biedt de mogelijkheid om het contract maximaal vijf keer met telkens een jaar te verlengen. In totaal zijn 98 energietransformatoren voor Duitsland en 61 voor Nederland aanbesteed. Er zijn 68 compensatiespoelen toegekend voor Nederland en 38 voor Duitsland. De onderdelen worden niet alleen gebruikt voor onderhoudsprojecten, maar ook voor nieuwbouwprojecten.

Belangrijkste taak van onderstations

Onderstations zijn te vergelijken met op- en afritten van snelwegen. Ze verbinden de elektriciteitssnelwegen van TenneT met de middenspanningsnetten van de regionale netbeheerders. Het hart van elk onderstation wordt gevormd door de transformatoren die de elektriciteit transformeren naar een lager spanningsniveau. In toenemende mate werken de apparaten ook in omgekeerde richting om lokaal opgewekte groene stroom te transporteren. In dit opzicht vervullen transformatorstations twee taken tegelijk: Ze voorzien de regio lokaal van elektriciteit door de elektriciteit van het hoogspanningsnet naar het regionale middenspanningsnet te transformeren en over het gebied te verdelen. Tegelijkertijd transformeren ze de opgewekte elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen van het regionale elektriciteitsnet naar het spanningsniveau van het hoogspanningsnet, dat de stroom naar de plekken van elektriciteitsverbruik transporteert. In de toekomst nemen transformatorstations ook steeds meer systeemdiensten over voor frequentie- en spanningsbehoud. Compensatiespoelen spelen een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat de spanning behouden blijft voor transport van de elektriciteit over het hoogspanningsnet. Bron: TenneT

Tags: , , , , , , ,

Category: Netaansluiting, Windenergie

Reacties zijn gesloten.