Vattenfall wil ‘slim laden’-pilot starten met windenergie uit Hollandse Kust West

| 26 juli 2022
Vattenfall wil ‘slim laden’-pilot starten met windenergie uit Hollandse Kust West

Afbeelding van (Joenomias) Menno de Jong via Pixabay

Vattenfall wil bij een succesvolle uitkomst van de aanbesteding voor het offshore windpark Hollandse Kust West een ‘slim laden’-pilot starten met windenergie uit dit windpark. Het energiebedrijf wil hiermee vraag en aanbod slimmer op elkaar af stemmen. 

Met de toename van het aanbod van flexibele energiebronnen, zoals wind en zon, en de enorme groei van elektrisch vervoer dreigt overbelasting van het elektriciteitsnet. Door windturbines en elektrische auto’s met elkaar te laten communiceren over het windenergieaanbod en de oplaadbehoefte zou een bijdrage geleverd kunnen worden om netcongestie helpen te voorkomen.

Allereerst moeten vraag en aanbod van (duurzame) energie op elkaar afgestemd gaan worden, aldus Vattenfall. Op dit moment laadt een elektrisch voertuig meteen op maximaal vermogen zodra er verbinding met het net is. Door slim te gaan laden, vindt er sturing plaats op wanneer en hoe snel elektrische voertuigen laden. De auto communiceert direct met de laadpaal: hoeveel energie heeft de auto nodig en wanneer.

Vattenfall wil met het doorontwikkelen van deze ‘communicatie’ tussen elektrische auto en laadpaal ervoor zorgen dat de capaciteit van het elektriciteitsnet wordt afgestemd met de laadbehoefte van de auto en andere auto’s aan laadstations. Het gebruik van een laadpas, die zorgt voor communicatie tussen laadpaal en auto, is dan ook niet meer nodig, zegt Vattenfall. De functie van de laadpas wordt verwerkt in de auto, als ware het een digitaal ‘energiecontract’ dat informatie verstuurt naar de paal.

Innovatieproef met windpark Hollandse Kust West

De volgende stap in slim laden is het rekening gaan houden met het aanbod van windenergie. Een grootschalige innovatieproef met betrekking tot slim laden met 200 tot 400 al bestaande laadstations is daarom onderdeel van Vattenfalls bieding voor offshore windpark Hollandse Kust West (HKW). De laadstations worden aangepast volgens de innovatieve laadpaalcommunicatienorm (ISO 15118) die ‘sturing’ van auto’s via de laadpalen mogelijk maakt en rekening houdt met de hoeveelheid stroom die wordt geproduceerd door HKW. Als het aanbod van windenergie van het offshore windpark groot is, kunnen auto’s sneller worden opgeladen; bij weinig wind wordt er gelijkmatiger over de dag geladen. Ook kan er zo gestuurd worden dat er vooral wordt geladen als de marktprijs gunstig is, zodat elektrisch rijden mogelijk nog kostenefficiënter wordt. Zo wordt bijgedragen aan een goede netbalans zonder daarbij de belangen van de EV-rijder uit het oog te verliezen.

Als de pilot succesvol verloopt, wil Vattenfall samen met toekomstige en huidige concessieverleners, zoals de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel, bekijken hoe de opgedane kennis ook daar kan worden ingezet.

Aanbesteding Hollandse Kust West

Voor de kust van Nederland worden de komende jaren verschillende nieuwe windparken gebouwd. De eerstvolgende is Hollandse Kust West. Dat project bestaat uit twee kavels, kavel VI en kavel VII, waarbij kavel VII vooral zal worden beoordeeld op systeemintegratie: plannen om het energiesysteem van de toekomst zo goed mogelijk aan elkaar te knopen. Vattenfall dingt mee naar beide kavels. Na de zomer wordt bekend aan wie de bouw wordt gegund. Bron: Vattenfall

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.