Veel interesse vanuit agrariërs in de provincie Utrecht voor kleine windmolens

| 26 februari 2019

Op 21 februari vond er een informatiebijeenkomst over kleine windmolens plaats in boerderij Fortzicht in Groenekan, provincie Utrecht. Uit de grote opkomst werd duidelijk dat er veel interesse is voor windenergie onder agrariërs. Dit meldt organisator LaMi.

Tijdens de informatiebijeenkomst werden voor- en nadelen van kleine windmolens op agrarische bedrijven werden besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden. Het betreft met name kleine windmolens met een as-hoogte tot 20 meter. Deze hebben minder impact op het landschap. Vertegenwoordigers van Wageneningen University & Research en turbinemaker E.A.Z. Wind geven aan dat met name de combinatie van zon en wind ideaal is voor agrarische bedrijven. Dit biedt de meest stabiele energieproductie. Tot zo’n 60% van de opgewekte energie zou hiermee voor eigen gebruik kunnen dienen. Slechts 3% van de tijd zou de combinatie wind en zon voor overproductie kunnen zorgen.

Voor een goede businesscase is voldoende wind de belangrijkste voorwaarde. Daarnaast moet een kleine windmolen passen op het bouwblok en bij de bedrijfssituatie. Een verbruik onder de 50.000 kWh is eerder sluitend. Op een kleine windmolen kan SDE-subsidie aangevraagd worden.

De bijeenkomst is onderdeel van het traject Energieneutrale Melkveehouderij.  In Utrecht werken de provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West samen met de agrariërs toe naar een energieneutrale melkveesector. De inzet is dat de sector in 2020 een kwart van de elektra verbruikt van 2014. De rest is bespaard of door de sector zelf duurzaam opgewekt. Het traject maakt deel uit van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie. Door de grote interesse word er binnenkort een nieuwe bijeenkomst georganiseerd meldt Lami. Bron: Lami

Tags: , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.