Verhagen kent eenmalige subsidie NOP toe

| 26 november 2010
bron: Agentschap

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft aan initiatiefnemers van het windmolenpark Noordoostpolder een subsidie van maximaal € 116 miljoen toegekend.

Met het park kunnen rond de 400.000 huishoudens (1 miljoen mensen) van stroom worden voorzien. De subsidie is toegekend omdat het unieke karakter van het windpark technische onzekerheden en andere en hogere kosten met zich meebrengt dan waarmee de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE) rekening houdt.

Zo worden er molens met een zeer groot vermogen (7,5 MW) neergezet, wat nog nergens op deze schaal is gebeurd. Ook staat een deel van het windpark in ondiep water. Innovatie in energiesector Met een omvang van 429 MW wordt het windpark Noordoostpolder een van de grootste windparken in Europa. De subsidiebeschikkingen zullen ter goedkeuring worden gemeld aan de Europese Commissie.

Het project past goed in het beleid van de minister dat gericht is op het realiseren van de Europese doelstelling van 14% duurzame energie en op innovatie in de energiesector. De subsidie komt bovenop de eerder toegekende subsidie op grond van de Subsidieregeling Duurzame Energie (max. € 880 miljoen). Achtergronden nieuwe energiebeleid Nederland kiest op energiegebied voor een optimale balans tussen groen en groei.

Dat betekent duurzame energie concurrerend maken en ruimte voor kernenergie. We benutten tegelijkertijd de sterke internationale concurrentiepositie van Nederland. Bedrijven en kennisinstellingen werken samen aan het ontwikkelen van energietechnieken.

Zo kiezen we op de korte termijn voor efficiëntie en op de lange termijn voor innovatie, op weg naar een CO2-arme economie.

Tags: , ,

Category: Subsidie

Reacties zijn gesloten.