Vlaardingen wil ook windenergie

| 26 oktober 2016
De gemeente Vlaardingen bereidt een Beleidskader Windenergie voor waaruit moet blijken of er in Vlaardingen ruimte is voor uitbreiding van het aantal windturbines.

De gemeente gaat tijdens twee bijeenkomsten op 26 oktober en 2 november met bewoners en bedrijven in gesprek over windenergie.  Zodat bewoners en bedrijven maximaal kunnen profiteren van nieuwe windenergie.

De uitkomsten van deze avonden nemen het college en de raad mee bij het opstellen van het Beleidskader Windenergie.

In dit beleidskader wordt vastgesteld welke rol windenergie in Vlaardingen kan spelen om in 2050 een energie-neutrale stad te zijn. Er komen criteria in te staan om plannen te toetsen van partijen die een windturbine willen plaatsen, zoals Vlaardingers in een vroeg stadium bij de planvorming betrekken en laten participeren.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.