Voor Nederland unieke soort garnaal ontdekt in windpark Borssele

| 26 juni 2024

Tijdens een biodiversiteitsmonitoring in windpark Borssele werd in een monster de oranje pistoolgarnaal aangetroffen. Dit is een soort garnaal dat niet eerder in Nederlandse wateren is aangetroffen.

Fotograaf: Marco Faasse

In windpark Borssele werkt De Rijke Noordzee samen met windparkeigenaar Blauwwind aan de ontwikkeling van oesterriffen en herstel van onderwaternatuur. In het windpark zijn vier jaar geleden oesters uitgezet rondom de voet van windturbines. De dieren zitten in zogenaamde oestertafels, die in de loop van de tijd begroeid zijn met allerlei dieren. Regelmatig wordt onderzoek gedaan naar hoe de natuur zich op en rondom de tafels ontwikkelt.

Tijdens een monitoring kwamen de onderzoekers in één van de monsters die op een oestertafel waren genomen een oranje pistoolgarnaal tegen. Het is de eerste ‘echte’ pistoolgarnaal voor ons land. Deze monsters zijn onderzocht door onderzoeksbureau Eurofins AquaSense.

Knalgarnalen

De soort kan 3,5 cm lang worden en is zoals de naam al aangeeft oranje gekleurd. Er zijn meer dan 600 soorten pistoolgarnalen (Alpheidae) ter wereld, die ook wel knalgarnalen worden genoemd. Ze zijn vernoemd naar de luide knalletjes die de ze kunnen produceren met behulp van hun speciale scharen. De knalletjes kunnen tot een kilometer ver reiken. Ze maken de knalgeluiden onder andere bij het vangen van een prooi en als ze zich verdedigen. Een ander kenmerk van pistoolgarnalen is dat de ogen deels of geheel bedekt worden voor de voorrand van hun rugschild. Dat biedt enige bescherming tegen de knallen.

Slechts één eerdere waarneming

De oranje pistoolgarnaal is maar één keer eerder waargenomen in de hele Noordzee, in Engels gebied, voor de mond van de Theems in 2007. Ook is er een waarneming net westelijk van het Nauw van Calais in 2014. Algemener is de oranje pistoolgarnaal in het westelijk en centrale deel van Het Kanaal.

Klimaatverandering en windparken

Mogelijk is het opschuiven van deze soort naar de Nederlandse Noordzee een gevolg van klimaatverandering. Vermoedelijk hebben de larven zich met de zeestroming verplaatst en vervolgens in het windpark gevestigd. De onderzoekers verwachten dat er een grotere populatie leeft in het windpark. Deze dieren gedijen goed in een omgeving met veel stenen, zoals windparken, waar ze zich thuisvoelen aan de voet van turbines en rondom de steenbestorting.

Samenwerking tussen Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee

De Rijke Noordzee is een initiatief van milieuorganisatie Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee. Het is opgestart om de natuur in en rondom windparken op zee te versterken. Inmiddels is De Rijke Noordzee in zes windparken aan de slag met onderzoek en pilots. Langs de gehele Nederlandse kust is De Rijke Noordzee actief. Het werk dat zij doet verschilt per windpark. Op alle plekken wordt intensief samengewerkt met windparkeigenaren, energieproducenten en wetenschappers. Bron: De Rijke Noordzee

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.