Windpark Horst en Telgt draagt mogelijk via Smart Energie Hub bij aan energievoorziening Ermelose bedrijventerreinen

| 26 juni 2024

Gemeente Ermelo, Bedrijvenkring Ermelo, energiecoöperatie Veluwe-Energie en ontwikkelaar Prowind hebben een intentieovereenkomst getekend voor het ontwikkelen van een Smart Energie Hub.

Gemeente Ermelo heeft de ambitie om naast de A28 een bedrijventerrein te ontwikkelen. Het hebben van een infrastructuur voor energie en elektriciteit is een voorwaarde voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein. De huidige overbelasting van het elektriciteitsnetwerk zorgt sinds twee jaar echter voor lange wachtlijsten bij de netbeheerders. De netaansluiting van het toekomstige Windpark Horst en Telgt, een initiatief van Veluwe-Energie en Prowind, zou een oplossing kunnen bieden om netcongestie tegen te gaan.

Ronald van Veen, wethouder duurzaamheid: ‘Door gebruik te maken van de netaansluiting van het toekomstige windpark Horst en Telgt, krijgt de Smart Energie Hub toegang tot een stabiele, duurzame energievoorziening. Met deze intentieovereenkomst zetten we een belangrijke stap om netcongestie te voorkomen en zorgen we voor energiebehoud in Ermelo.’

Stabiele, duurzame energievoorziening

De Smart Energie Hub naast de A28 kan bestaan uit het windpark, zonnepanelen op daken van bedrijven, een batterij voor opslag en een waterstofelektrolyser. De initiatiefnemers van windpark Horst en Telgt hebben reeds een contract met de netbeheerder voor de aansluiting op het elektriciteitsnet. Daarom wordt, momenteel op kosten van Prowind, voorzien in een elektriciteitskabel tussen het windpark Horst en Telgt en onderstation Harderwijk. Deze beoogde kabel transporteert de opgewekte elektriciteit naar onderstation Harderwijk en betreft vooralsnog een eenrichtingskabel. Dankzij een stroomcontract tussen het windpark, het bedrijventerrein Veldzicht en het toekomstige bedrijvenpark naast de A28 wordt het mogelijk om de lokaal opgewekte stroom tegen aantrekkelijke tarieven en voorwaarden te leveren.

Windpark Horst en Telgt

Veluwe-Energie en Prowind hebben een vergunningsaanvraag ingediend bij provincie Gelderland voor de ontwikkeling van windpark Horst en Telgt met een beoogd vermogen van circa 45 MW. Het Provinciaal Inpassingsplan wordt in juli 2024 ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten.

Thijs Afman, Directeur Prowind: ‘We zoeken naar innovatieve oplossingen om de groene stroom van windpark Horst en Telgt zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten voor de op het bedrijventerrein Veldzicht gevestigde groot verbruikende bedrijven en de bedrijven die zich willen vestigen op het toekomstige bedrijventerrein naast de A28.’ Bron: Gemeente Ermelo

Tags: , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Systeemintegratie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.