Windturbines langs A28 bij Ermelo

| 26 oktober 2017

Bij Leuvenum moeten bij de bossen en aan de zuidzijde van rijksweg A28 een zevental en zestal windturbines komen. En vier op het defensieterrein. Het gaat hierbij om drie van de zeven projecten waar de gemeente Ermelo wil starten met de opwekking van groene energie. 

Maar eerst moet er een motie van tafel waarin de gemeenteraad van Ermelo heeft vastgelegd dat er op haar grondgebied geen windmolens mogen komen worden vastgesteld. Wethouder Jan van Eijsden heeft echter goede hoop. Windmolens zijn nodig om in 2030 energie en in 2035 klimaatneutraal te zijn. Daaraan moet, wat hem betreft, met voortvarendheid worden gewerkt.

De motie stamt uit de tijd dat de provincie Gelderland de gemeente Ermelo dwingend de plaatsing van windmolens wilde opleggen. ‘Maar wij bepalen zelf waar we windmolens wel of niet willen hebben”, zo zegt Van Eijsden. De eerste discussie over de plaatsing van windmolens moet in oktober in de raadscommissie worden gevoerd.

Om haast te maken is de gemeente Ermelo bereid gronden af te staan voor de realisering van energieprojecten. Ook wordt gestreefd partijen snel te helpen welke met een plan komen dat voldoet aan de criteria. Van Eijsden ziet volop kansen voor ondernemers die projecten willen ontwikkelen. Onder meer als het gaat om het nieuw te bouwen zwembad.

Om bedrijven maar ook sportverenigingen een handje te helpen stelt de gemeente subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van een scan. Voor sportverenigingen gaat het om te onderzoeken welke besparingen mogelijk zijn. Door de voetbalvereniging DVS’33 is als eerste zo’n scan uitgevoerd.

Naast de windmolens wordt gedacht aan zon op minder waardevol land en dubbelgebruik langs rijksweg A28 en spoor en boven parkeerterreinen. Grootschalige zonnevelden worden voorzien in agrarisch gebied en militair oefengebied. Op Kerkdennen/Zanderij moet een biomassacentrale komen. Bij agrariërs worden mogelijkheden gezien zonnevelden aan te leggen. Wel moet er sprake zijn van een goede spreiding.

De bermen van snelwegen en spoorwegen zijn, zo geeft het college van burgemeester en wethouder aan, niet waardevolle stukken grond waarbij de realisatie van zonnevelden weinig tot geen negatieve gevolgen heeft. Ook wordt deze grond meestal niet gebruikt voor andere doeleinden. Ook vindt Van Eijsden dat het goed staat voor het imago van Ermelo dat bij bezoek met trein of auto zonnevelden zichtbaar zijn. Langs rijksweg A28 worden mogelijkheden gezien voor een strook van ongeveer drie kilometer.

Klik hier voor originele artikel.

Bron: kontaktermelo.nl

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.