Zevenaar protesteert tegen windplan

| 26 november 2009
bron: De Gelderlander

In Gelderland is windpark Angerlo waarschijnlijk het eerste windpark waar de provincie tegen de wil van de gemeenteraad het heft in handen neemt en een windpark wil “doordrukken”.

Brancheorganisatie NWEA stimuleert deze werkwijze om de impasse bij vele windprojecten door lokale weerstand te doorbreken en noemt het bij monde van voorzitter Jaap Warners in het tijdschrift Windnieuws “bestuurlijke durf”. Het gaat vooral door lokaal verzet niet goed met de windontwikkeling in Gelderland (en op vele andere plaatsen). De Provincie wil nu op sommige locaties zelf “inpassingsplannen” maken. Dat kan, als alternatief voor een gemeentelijk bestemmingsplan, op grond van de nieuwe wet ruimtelijke ordening sinds 1 januari voor windparken groter dan 10 MW. (zie ook hieronder bij Provinciaal beleid).

Het verzoek van projectontwikkelaar Raedthuys uit Enschede aan de Provincie om een dergelijk provinciaal inpassingsplan werd gehonoreerd voor de locatie Angerlo. De gemeente komt nu in actie tegen de provincie. Dit schreef De Gelderlander erover: “Een krachtig protest op het provinciehuis in Arnhem tegen het voornemen de plaatsing van acht windmolens in Angerlo toe te staan. Daartoe heeft de gemeenteraad van Zevenaar woensdagavond besloten, met het aannemen van de motie van Lokaal Belang. Van milieuwethouder Gerard Nijland wordt verwacht dat hij steun zoekt bij zijn collega Frank Wissink van Montferland. Dit omdat de windturbines in het buitengebied tussen Angerlo en het Montferlandse Loil in komen. Eerder heeft wethouder Nijland al laten weten tegen de windmolens op Angerlo’s grondgebied te zijn en zich door het voornemen van Gedeputeerde Staten overvallen te voelen. Op 2 december nemen Provinciale Staten hierover een besluit. De Zevenaarse raad is tegen de molens vanwege de beeldvervuiling en omdat geen enkele windturbine rendeert zonder subsidie, aldus Lokaal Belang. Deze partij vindt dat Zevenaar al veel doet om de CO2-uitstoot terug te dringen, onder andere met de biomassa warmtecentrale in Groot Holthuizen waar straks 1.500 huizen mee worden verwarmd.” Wethouder Wissink van Montferland blijkt inmiddels ook geen voorstander van het plan, maar wil eerst nog wel meer weten over het draagvlak alvorens zich tegen te verklaren. “Een inpassingsplan is een zwaar middel. Gemeenten houden er niet van om buiten spel gezet te worden,” zegt hij ook

Category: Overheid, Windenergie

Reacties zijn gesloten.