Arcadis ontwikkelt standaard ontwerp voor toekomstige 2 GW landstations

| 27 januari 2022
Arcadis ontwikkelt standaard ontwerp voor toekomstige 2 GW landstations

Bron: Arcadis

TenneT heeft Arcadis aangesteld om een standaard ontwerp voor toekomstige 2 GW landstations te ontwikkelen. De eerste drie landstations met dit design gaan dienen om de te bouwen windparken IJmuiden Ver op de Noordzee en het hoogspanningsnet op land te verbinden.

De drie landstations die gerealiseerd worden komen in het Zeeuwse Borssele (1) en op de Maasvlakte (2) te staan. Met deze opdracht is in eerste instantie een omzet gemoeid van 4,75 miljoen euro. De landstations verbinden de toekomstige windparken IJmuiden Ver. De IJmuiden Ver wind zone is ingedeeld in 4 sites. De tender voor sites I en II zal volgens planning in 2023 plaatsvinden en die voor de sites III en IV in 2025. De aansluiting van de eerste netverbinding staat gepland voor 2028.

2 GW standaard

Naast de drie landstations ontwikkelt Arcadis ook een standaard ontwerp voor toekomstige 2 GW landstations. De ambities voor wind op zee zijn recent verhoogd, waardoor in de toekomst meer windparken worden aangesloten met een 2 GW standaard. TenneT ontwikkelde samen met marktpartijen een nieuwe 2 GW standaard om de uitrol van offshore wind te versnellen.

De nieuwe standaard verlaagt de kosten van offshore wind en minimaliseert de impact op ruimte en milieu. Verder verdubbelt de capaciteit ruim in vergelijking met de vorige 900 MW HVDC-standaard die TenneT in Duitsland toepast en verdrievoudigt bijna ten opzichte van de Nederlandse 700 MW AC-standaard om windparken op zee aan te sluiten op het hoogspanningsnet.

Volledige realisatie

De drie landstations zijn de eerste projecten in deze nieuwe standaard. Arcadis zorgt voor al het werk dat komt kijken bij het realiseren van zo’n gebouw tot aan de aanbestedingsdocumenten, zoals de bouwvergunning en bijbehorende ontwerpen, die digitaal worden opgeleverd. Ook houdt het ontwerp rekening met toekomstig onderhoud.

De opgewekte energie van de windturbines op zee komt via gelijkstroomkabels aan land en moet in de landstations worden omgezet in 380 kilovolt wisselstroom voor het hoogspanningsnet. Arcadis organiseert het ontwerp van de gebouwen en het overige civiele werk. De hoogspanningscomponenten worden door een gespecialiseerd bedrijf ontworpen en geleverd.

‘Wij zijn op diverse manieren betrokken bij IJmuiden Ver’, zegt directeur Cécile Cluitmans van Arcadis. ‘We verlenen ‘expert support’ diensten voor de kabels zoals geofysische, geotechnische en geomorfologische onderzoeken. Dit wordt vervolgens weer gebruikt bij de aanbestedingen voor de kabels in de zee en voor kwaliteitsborging. Eerder al waren we betrokken bij de Milieu Effect Rapportages en de vergunningaanvragen voor twee ondergrondse hoogspanningsverbindingen van de Noordzee naar land. We zitten dus goed in dit dossier. Dat daar nu ook het gebouw en het civiele werk bij komt is een kers op de taart. Arcadis vindt de energietransitie een erg belangrijk onderwerp en we zijn enthousiast dat wij onze expertise in de volle breedte kunnen inzetten om dit soort grote duurzame en belangrijke projecten te helpen realiseren.’

Bron: Arcadis

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.