Concept-spelregels windenergie Haarlemmermeer-Zuid naar gemeenteraad

| 27 mei 2024

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Haarlemmermeer stemde op dinsdag 21 mei in met de concept-spelregels voor windenergie in Haarlemmermeer-Zuid en een voorstel voor een peiling die dit najaar volgt. Binnenkort wordt dit behandeld door de gemeenteraad.

Begin 2024 is het participatieproces Wind op Land gestart, waarin betrokkenen kunnen meedenken over de voorwaarden, de zogenaamde spelregels, waarop zij vinden dat er een eventueel windpark kan komen in Haarlemmermeer-Zuid. Op 16 maart jongstleden organiseerde de gemeente hiervoor een Dag van de Wind om betrokkenen te informeren.

Van 8 april tot en met 29 april konden inwoners via windopland.haarlemmermeer.nl reageren op deze ideeën voor spelregels. De ideeën waren ingedeeld in de thema’s natuur, gezondheid, lokaal eigenaarschap en impact op de ruimte. De reacties blijven zichtbaar op de pagina’s over deze thema’s.

Naast de reacties via het platform, hebben enkele inwoners gereageerd tijdens een inloopavond in het dorpshuis in Abbenes. Ook zijn er brieven ingestuurd met ideeën voor spelregels. Zo hebben onder andere de Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid en Energiecoöperatie Nieuw-Vennep Zuid een brief gestuurd.

Verwerken spelregels

De gemeente heeft gekeken van welke ideeën en reacties een spelregel kon worden gemaakt. En voor welke ideeën dit niet mogelijk of nodig was. Bijvoorbeeld omdat er vanuit de wet al regels zijn. Sommige spelregels zijn een aanvulling op de bestaande regels. Deze zijn in de concept-spelregels verwerkt en aangeboden aan de gemeenteraad.

Voorstel voor peiling en zienswijze

Naast de concept-spelregels heeft het college ook een voorstel naar de raad verstuurd voor een peiling op windopland.haarlemmermeer.nl (van 2 september tot en met 13 oktober), waarin iedereen kan reageren op een aantal vragen over de concept-spelregels. Ook kan iedereen in die periode reageren op de concept-spelregels door een zienswijze in te dienen. Na deze periode verwerkt de gemeente alle reacties in een nieuwe versie van de spelregels. De gemeenteraad besluit daarna over het vaststellen van de spelregels.

Naar verwachting beslist de gemeenteraad voor de zomer over deze concept-spelregels en het voorstel voor de peiling. Een samenvatting van het raadsvoorstel is te vinden op de pagina over de raadstukken. De provincie Noord-Holland besluit uiteindelijk of de windturbines er komen.  Bron: Gemeente Haarlemmermeer

 

 

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.