Datum aanbesteding Hollandse Kust (west) kavels VI en VII gepland

| 27 december 2021
Aanbestedingsdatum voor Hollandse Kust (west) kavels VI en VII gepland

Bron: RVO

De aanbesteding voor de windenergiegebied Hollandse Kust (west) kavels VI en VII staat gepland voor 14 april 2022. De winnaars zullen naar verwachting na de zomer van 2022 bekend worden gemaakt.

Windenergiegebied Hollandse Kust (west) (HKW) ligt ongeveer 51 kilometer van de Nederlandse westkust. Binnen het windenergiegebied liggen 2 kavels: HKW VI en VII. De totale oppervlakte van de windparklocaties binnen de zone (inclusief onderhouds- en veiligheidszones) bedraagt ca. 176 km2. Voor de vergunning voor de ontwikkeling van het windenergiegebied Hollandse Kust (west) gaat de Nederlandse overheid een tender uitschrijven.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op 23 december jongstleden de conceptregelingen voor het windenergiegebied Hollandse Kust (west) kavels VI en VII gepubliceerd. Deze liggen tot 11 januari 2022 ter inzage voor reacties. Mede op basis van deze reacties past het ministerie de regelingen aan. De definitieve versie wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

De aanbesteding is geopend van 14 april 2022 tot 17.00 uur CEST op donderdag 12 mei 2022. De winnaars zullen naar verwachting na de zomer van 2022 bekend worden gemaakt.

Financieel bod

In deze aanbesteding wordt een financieel bod ingevoerd. De maximale score voor het financiële bod wordt bereikt als een partij 50 miljoen euro biedt voor de vergunning. Bij een lager bod wordt een relatief aantal punten toegekend (in stappen van € 2,5 miljoen per punt).

De kavelbesluiten VI en VII, van het windenergiegebied Hollandse Kust (west), zijn eerder in december gepubliceerd. De kavelbesluiten liggen tot en met vrijdag 21 januari 2022 ter inzage.

Locatie

De Metocean Campaign voor de locaties is dit jaar beëindigd en de volledige dataset is nu gepubliceerd op de website van RVO. De publicatie omvat ruwe golf- en Lidargegevens, de verwerkte gegevens, en de begeleidende gegevens en gegevensvalidatierapporten. De publicatie bevat ook een nieuw vereenvoudigd verificatieprotocol voor de validering van Lidar-eenheden, dat kan leiden tot kortere valideringstermijnen. In februari 2022 wil RVO een bijgewerkt rapport publiceren over de beoordeling van het windvermogen waarin 24 maanden gegevens van de Metocean Campaign zullen worden meegenomen.

Op maandag 31 januari 2022 organiseert RVO een online informatiebijeenkomst over de tender en deze regelingen voor het windenergiegebied Hollandse Kust (west).Bron: RVO

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.