€ 55 miljoen aan windprojecten toegekend in SDE++ 2022 ronde

| 27 april 2023
Ruim 1.600 duurzame projecten zijn goedgekeurd voor steun via de SDE++ regeling voor 2022.  Hiervoor is dit keer een maximaal budget van circa € 12 miljard toegekend. Dat is de maximale subsidie over de gehele looptijd.

In de openstellingsronde van 2022, welke plaats vond van 28 juni tot en met 6 oktober 2022, zijn in totaal 2.296 aanvragen ingediend met een totale budgetclaim van ca. € 13,9 miljard. Van dit totaal aantal aanvragen zijn 1.677 projecten positief beschikt, met een bijbehorend verplichtingenbudget van ca. € 11,9 miljard.

Het grootste deel van het toegekende budget (€ 6,7 miljard) is gereserveerd voor CO2-afvang en opslag projecten (CCS). Het gaat om 8 projecten die gebruik maken van het Aramis-project voor de opslag van CO2 in lege gasvelden op de Noordzee. Omdat de SDE aanvragen voor dit project eerder werden ingetrokken of niet doorgingen, is dit de eerste keer dat er budget wordt toegekend aan deze projecten. Daarnaast is er ruim € 3 miljard toegekend aan hernieuwbare en CO2-arme warmte, zoals geothermie-projecten.

€ 1,017 miljard voor hernieuwbare elektriciteit

Er is in totaal een budget van € 55 miljoen toegekend aan windprojecten. Het gaat om 6 projecten met een gezamenlijk vermogen van 39 MW.

Een budget van € 613 miljoen gaat naar een totaal van 1.430 Zon-PV op dak projecten met een gezamenlijk vermogen van 1.051 MW. Het beschikte budget voor zon-PV is grofweg gehalveerd ten opzichte van 2021. € 350 miljoen is toegekend aan 75  Zon-PV op veld of water projecten. Deze hebben een gezamenlijk vermogen van 862 MW.

Hoger budget

Het budget van de SDE++ regeling was in 2022 fors hoger dan voorgaande jaren. Dit kwam onder meer omdat de Europese CO2-prijs (ETS) hoger uitviel dan eerder verwacht, waardoor er minder subsidie nodig was voor eerder goedgekeurde projecten. Daarnaast heeft het kabinet vorig jaar eenmalig extra budget vrijgemaakt. Door het hogere budget komen meer duurzame projecten in aanmerking en kan de Nederlandse CO2-uitstoot sneller worden verlaagd.

De werkelijke uitgaven zullen naar verwachting lager uitvallen, omdat energie- en CO2-prijzen hoger kunnen uitvallen of projecten niet doorgaan. Alle goedgekeurde projecten kunnen samen 4,6 megaton CO2 per jaar besparen.

Start SDE++ 2023 dit najaar

De SDE-regeling is de belangrijkste regeling waarmee de overheid de productie van duurzame energie en verlaging van de CO2-uitstoot stimuleert. Het kabinet heeft eerder aangekondigd dat er in 2023 voor het eerst ‘hekjes’ worden geïntroduceerd in de SDE-regeling. Met een hekje wordt een minimaal bedrag voor een specifieke categorie gereserveerd, zoals hoge temperatuur warmte. Daardoor komen technieken die op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar op de langere termijn noodzakelijk zijn voor de energietransitie, vaker aan bod. Voor deze aanpassing is in verband met de staatssteunregels goedkeuring van de Europese Commissie nodig. Omdat er op dit moment nog geen definitieve goedkeuring is verleend voor de nieuwe regeling, wordt de openstellingsronde van 2023 uitgesteld tot september dit jaar. De regeling zal wel op korte termijn worden gepubliceerd, zodat partijen zich kunnen voorbereiden op een aanvraag.

Resultaten SCE-openstelling 2022 – 1 windproject

De openstelling van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) vond plaats van 1 maart tot 1 december 2022. Het totaal beschikbare budget was vastgesteld op € 150 miljoen. In de openstellingsronde van 2022 zijn in totaal 268 aanvragen ingediend. Het merendeel van de aanvragen betrof zon op kleinverbruikaansluiting (kva), 229 in totaal. Er zijn 38 aanvragen ingediend voor zonprojecten op grootverbruikaansluiting (gva). Er is 1 aanvraag voor een windproject ingediend (op kleinverbruikaansluiting). Bron: Rijksoverheid

 

Tags: , , , , , ,

Category: Subsidie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.