E.W.E.A. voorziet 300.000 MW in 2030

| 27 december 2006
bron: Wind Directions

De Europese Wind Energie Associatie (EWEA) heeft een nieuw lange termijn streefcijfer vastgesteld voor de bijdrage van windenergie aan de stroomvoorziening in de Europese Unie. De in 2003 vastgestelde doelen van 80.000 in 2010 en 180.000 MW in 2020 blijven gehandhaafd maar zijn aangevuld met 300.000 MW in 2030, waaronder 150.000 MW offshore. 

Dat vermogen is dan goed voor 22% (974 miljard kWh) van de Europese stroomvoorziening (EU-25). Daarbij is een energieverbruik scenario volgens de “base-line” van de Europese Commissie aangehouden van 4.367 miljard kWh in 2030. Als de doelstellingen van de E.C. m.b.t. energie-efficiency worden gehaald volgens het scenario “veel duurzame energie en veel besparing”, zal het windpercentage oplopen naar ruim 30%.

Momenteel levert 50.000 MW ca. 3%. De ontwikkeling van windenergie verloopt stormachtig en kan volgens EWEA vergeleken worden met het beginstadium van andere nieuwe technologieën die in de vorige eeuw opkwamen. In de eerste 15 jaar van de kernenergieontwikkeling b.v. werd wereldwijd 70.000 MW geïnstalleerd. De afgelopen 15 jaar werd 60.000 MW windvermogen geïnstalleerd.

EWEA noemt vier aspecten die van belang zijn voor het (kunnen) halen van de prognose:
– heldere politieke doelen van EU en lidstaten m.b.t. regelgeving
– vastleggen van een EU-doelstelling van minstens 20% duurzame energie in 2020
– het oplopen van de CO2-emissies volgens de EC naar +3% t.o.v. 1990 in 2010 en +5% in 2030 – de aanhoudende prijsstijging en toenemende schaarste van olie en gas

Category: Cijfers - Prognoses - Potentie

Reacties zijn gesloten.