Friesland Campina benut windenergie

| 27 maart 2013

Friesland Campina heeft – om haar doelstellingen uit het energiebeleid te realiseren – het Windpark Van Gogh in Etten-Leur geadopteerd. Het windpark, gerealiseerd door drie leden-melkveehouders en investeerders, bestaat uit vijf windturbines met een totaal vermogen van 11,5 MW (5x 2,3 MW). De door de windmolens opgewekte energie is voldoende om de productielocaties van Friesland Campina in Maasdam en Eindhoven te laten draaien.

Friesland Campina groeit, en doet dat klimaatneutraal. Naast efficiënter gebruik van energie werkt de onderneming aan de reductie van broeikasgasemissies. Ten opzichte van 1990 wil de zuivelonderneming 30% minder broeikasgas uitstoten. Friesland Campina haalt inmiddels 40% van zijn stroombehoeften in Nederland als groene stroom van haar leden-melkveehouders.

Bron: Friesland Campina

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Overheid, Rotorblad, Windaanbod, Windenergie, Windkaart, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.