Galileo en Hope Group richten joint venture op voor drijvend offshore windproject in de Adriatische Zee

| 27 februari 2023
Galileo en Hope Group hebben de joint venture Barium Bay opgericht voor een gelijknamig offshore windenergieproject met drijvende fundamenten in de Adriatische Zee.

Bron: Galileo

Galileo is een op Europa gerichte Zwitsers bedrijf voor de ontwikkeling van en investering in duurzame energieprojecten. De Italiaanse Hope Group met hoofdkantoor in Bari in de regio Apulië, is een bedrijf voor duurzame energie die met name erop gericht is dat de leveringsketen van duurzame energie ook de productie van groene waterstof omvat.

Barium Bay

De windpark locatie ligt op ongeveer 40 km afstand van de kustplaatsen Bari en Berletta. Gepland zijn 74 windturbines van 15 MW vermogen, in totaal 1.110 MW. De opbrengst wordt geschat op meer dan 3 TWh/jaar (meer dan 2.700 vollasturen/jaar). Bij een gemiddeld stroomverbruik van Italiaanse huishoudens van 3.000 kWh/jaar dekt de opbrengst van het offshore windpark het equivalent aan stroomverbruik van meer dan 1 miljoen Italiaanse huishoudens.

De joint venture is op dit moment druk bezig om technische en ecologische studies voor het project af te ronden. De milieueffectbeoordeling (Environmental Impact Assessment / EIA) studie zal komende zomer als meest belangrijke voorwaarde voor de bouwvergunning ter goedkeuring worden ingediend bij de Italiaanse overheid.

Daarnaast zal een meetprogramma worden opgestart om gedurende 24 maanden de windsnelheid in het beoogde zeegebied te meten. De opdracht daarvoor heeft het Spaanse bedrijf Eolos Floating Lidar Solutions, een specialist op dit gebied.

Eerdere samenwerking: Lupiae Maris

Het is niet de eerste keer dat Galileo en Hope Group een gemeenschappelijke joint venture oprichten. Eind 2022 werd al de joint venture Lupiae Maris opgericht. Lupiae Maris is ook gericht op de ontwikkeling van een drijvende offshore windenergieproject (de projectnaam is ook Lupiae Maris) in de Adriatische Zee voor de kust van de plaatsen Brindisi en Lecce. Het geplande vermogen van Lupiae Maris is 525 MW. Dejoint venture diende de milieueffectbeoordeling voor dit project in december 2022 in. Bron: Galileo

Tags: , , , , , ,

Category: Drijvende windenergie, Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.