Gemeente ’s-Hertogenbosch houdt regie over vergunningverlening windpark

| 27 december 2022

Bron: Duurzame Polder

Windparkontwikkelaar Windpark Den Bosch B.V. , dat graag een windpark in de Duurzame Polder wil ontwikkelen, heeft vorige week een kort geding verloren tegen de Staat met betrekking tot waar de regie ligt over het verlenen van vergunningen.

Het kort geding ging over of de Minister voor Klimaat en Energie terecht of onterecht heeft besloten om de bevoegdheid voor het verlenen van vergunningen voor het windpark over te dragen aan de gemeente.

Het kort geding is op 6 december behandeld, en op 20 december deed de rechtbank van Den Haag hierover uitspraak. De uitspraak betekent dat de regie over de ruimtelijke procedure bij de Gemeente blijft.

Duurzame Polder

Gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch en Provincie Noord-Brabant verkenden de afgelopen jaren of het mogelijk is om in de polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch, de Duurzame Polder, windturbines en zonnevelden aan te leggen om hiermee een bijdrage te leveren aan de klimaatneutraal-ambities van de gemeenten en de invulling van de Regionale Energie Strategie (RES) ambities.

Gemeente Oss wil 0,514 Petajoule aan duurzame energie per jaar opwekken met windturbines op twee kilometer van de bebouwde kom. Gemeente ’s-Hertogenbosch wil in de Duurzame Polder voor 2030 16 windturbines realiseren, op minimaal 1 kilometer van de bebouwde kom. De Duurzame Polder is de verzamelnaam voor de Geffense, Lithse, Nulandse en Rosmalense polder. Het project bevindt zich nu in de ontwerpfase. De gemeenten gaan daarin samen met de omgeving in gesprek over de inrichting van de Duurzame Polder. De realisatie moet tussen 2025 en 2030 plaatsvinden.

Aan zowel de Osse en Bossche kant zijn initiatieven naar voren gekomen. Aan de Osse kant is dit het Windcollectief Oss-Den Bosch. Aan de Bossche kant is dit Windpark Den Bosch B.V (opgericht in 2015) waarin verschillende grondeigenaren en ontwikkelaar Blue Bear Energy in deelnemen. Windpark Den Bosch B.V. wil in de Rosmalense polder een windpark realiseren.

De Gemeente geeft aan binnenkort weer in gesprek te hopen gaan met het Windpark. Zij hebben de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Bron: Duurzame Polder/Gemeente ’s-Hertogenbosch.

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.