Groen licht voor volgende stap ontwikkeling windturbines in ATT-gebied

| 27 december 2023

De gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand en de provincie Overijssel zien mogelijkheden voor windturbines in het gebied langs de gemeentegrenzen van Almelo, Tubbergen en Twenterand (ATT).

In het totale ATT-gebied is volgens de gemeenten ruimte voor 6 tot 10 windturbines. Daarmee kan 120 – 180 GWh energie per jaar worden opgewekt. Erik Back gaat aan de slag als onafhankelijke verkenner. De komende maanden gaat hij in gesprek met overheden, grondeigenaren, inwoners, lokale ondernemers en lokale energiecoöperaties om te onderzoeken of een lokale samenwerking mogelijk is.

Alle drie gemeenten en provincie Overijssel hebben inmiddels groen licht gegeven om in dit gebied aan de slag te gaan met windenergie. Daarbij zijn onderling afspraken gemaakt over randvoorwaarden en uitgangspunten als vertrekpunt. Zo gaat de voorkeur uit naar een samenwerking tussen lokale partners die windturbines gaan ontwikkelen. Deze lokale samenwerking houdt rekening met de wensen van omwonenden. Ook moet eventuele hinder van windturbines door geluid, verlichting of slagschaduw zoveel mogelijk worden voorkomen. Verder streven de drie gemeenten en provincie bij de ontwikkeling van windturbines naar maximaal 100% lokaal eigendom en minimaal 50%. Afspraken over financiële vergoedingen voor bijvoorbeeld omwonenden en zeggenschap worden later in een gebiedsproces gemaakt.

Inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden

Op 17 januari 2023 organiseren de drie gemeenten en provincie Overijssel een inloopbijeenkomst in Vriezenveen voor geïnteresseerden. Hier wordt meer verteld over het zoekgebied, de uitgangspunten en de vervolgstappen en is er ruimte voor vragen en reacties. Bron: Gemeente Almelo

Tags: , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.