Handreiking Utrecht voor inpassing windturbines in landschap

| 27 november 2014

Provincie Utrecht heeft een boek  gemaakt “de Handreiking Duurzame Energie” waarin een serie tips staan over de inpassing van energiebronnen. Want gemeenten worstelen met vragen als: Hoe pas je windturbines, zonnepanelen en andere vormen van duurzame energiewinning op een goede manier in het landschap?

Windmolens beneden de 20 meter voor eigen energieopwekking bij een boerderij zijn volgens de handreiking nog wel redelijk ‘weg te werken’ in het landschap. De PRS stelt hieraan wel voorwaarden: ‘Zo is het belangrijk dat de turbine op bestaande bouwpercelen komt en dat deze goed inpasbaar is in het landschap. Er is sprake van een herkenbare relatie tussen de installatie en het gebruik is en de installatie sluit logisch aan bij de erfbebouwing.’

Turbines tussen de 20 en 60 meter ziet de provincie liever helemaal  niet in het buitengebied verschijnen. Deze dragen nauwelijks bij aan de provinciale klimaatdoelstellingen, dus waarom zou je die in het landschap willen hebben? De baten wegen niet op tegen de ontsiering zeg maar. Boven de zestig meter is de inpassing nog moeilijker, maar daar staat wel een grote energieproductie tegenover.

 

lage weide jpg

Lees meer

Bron: Binnenlands Bestuur

Tags: , , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Kleine Windmolens, Onshore windparken, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.