Inwoners gemeente Kerkrade kunnen meedenken over windenergie in Duitse buurgemeente

| 27 mei 2024

In Herzogenrath, de Duitse buurgemeente van Kerkrade, start een project waarbij inwoners hun mening kunnen geven over mogelijke plekken voor windturbines. Inwoners van de gemeente Kerkrade mogen hier ook over meedenken.

Herzogenrath heeft zich tot doel gesteld om in 2030 koolstofneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken wordt momenteel een klimaatstrategie ontwikkeld die naast de mobiliteitstransitie en warmteplanning ook de uitbreiding van hernieuwbare energie in Herzogenrath concretiseert.

In 2023 gaf Herzogenrath opdracht tot een studie om potentiële gebieden voor de uitbreiding van hernieuwbare energie in Herzogenrath vast te stellen. Op basis van relevante planningsprincipes, zoals stedelijke ruimtelijke ordening of de overweging van relevante beschermde gebieden, werden potentiële gebieden voor de toevoeging van extra windturbines geïdentificeerd. In een volgende stap werden deze potentiële gebieden verder verkleind in overleg tussen de RWTH Aachen Universiteit en de stad Herzogenrath. Er werd rekening gehouden met extra minimumafstanden tot wegen, spoorwegen en natuurgebieden en met een afstand van 500 m tot woongebouwen. Op basis van de criteria voor gebiedsselectie die tot nu toe in overweging werden genomen, blijven er in totaal vier gebieden over op het grondgebied van de stad Herzogenrath waar de bouw van windturbines denkbaar is.

Dit zijn:

  • Landbouwgrond tussen Hofstadt en Herbach
  • Het terrein van de Nivelsteiner Sandwerke
  • Landbouwgrond ten westen van de stortplaats van de Noppenberg
  • Landbouwgrond ten zuiden van Kohlscheid in de richting van Hasenwald

App

Herzogenrath wil een nieuwe, gedigitaliseerde en innovatieve vorm van burgerparticipatie testen om de uitbreiding van windenergie in Herzogenrath samen met de burgers vorm te geven. Nadat de resultaten van de enquête zijn geanalyseerd, zal een opiniepeiling worden doorgegeven aan politici en het bestuur als besluitvormingsinstrument om te helpen bij het formuleren van uitbreidingsvoorwaarden en participatiemogelijkheden. Samen met de RWTH Aachen universiteit is er een app ontwikkeld waarmee kan worden bekeken hoe een denkbeeldige windturbines eruit zou zien in het landschap. In de app, die ook in het Nederlands beschikbaar is, kan ook gereageerd worden.

De inwoners van Kerkrade zijn door Herzogenrath uitgenodigd om mee te doen. Meer info hier.

 

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.