Mega windparken op zee moeten bijdragen aan grootschalige groene waterstofproductie in Groningen

| 27 februari 2020

©Flying Focus/Groningen Seaports

Een consortium van Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland wil beginnen met waterstofproject ‘NortH2’, dat voorziet in grootschalige productie van groene waterstof met behulp van stroom van een windpark op zee. Aan ambities geen gebrek. De provincie Groningen moet het Europees centrum van groene waterstofproductie en een Europees voorbeeld als eerste European Hydrogen Valley worden.

Een nieuw megawindpark op zee kan in 2030 3 tot 4 gigawatt opwekken, maar de ambitie is door te groeien naar zo’n 10 gigawatt rond 2040. De groene waterstofproductie, initieel in de Eemshaven en later mogelijk ook op zee, zal naar verwachting zo’n 800.000 ton per jaar zijn in 2040. Dat scheelt een uitstoot van zo’n zeven megaton CO2 per jaar.

“We zetten hier met elkaar een ambitie neer die Nederland wereldwijd in de koplopersgroep plaatst op het gebied van waterstof”, zegt Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland. “Bovendien draagt het bij aan het behalen van de doelstellingen van het Nederlandse Klimaatakkoord en het versnellen van de energietransitie. Dit project biedt kansen in de gehele waterstofketen. Daarnaast past het goed bij onze New Energies-aspiraties en bij onze ambities om steeds weer nieuwe manieren te vinden om CO2-uitstoot te verminderen en meer en schonere energie te leveren, thuis, onderweg en op het werk.”

Beginnen met windparken
Allereerst voorziet NortH2 in de bouw van grote windparken op de Noordzee, die stapsgewijs kunnen uitgroeien tot een uiteindelijke capaciteit van 10 gigawatt. Dat is omgerekend goed voor het elektriciteitsgebruik van circa 12,5 miljoen Nederlandse huishoudens. De eerste windturbines kunnen al in 2027 gereed zijn en worden ingezet voor groene waterstofproductie.

Daarnaast voorziet het plan in een grote ‘elektrolyser’ in de Eemshaven, waar de windenergie wordt omgezet in groene waterstof. Het consortium overweegt verder de mogelijkheid om elektrolysers op zee te plaatsen.

Om de 800.000 ton groene waterstof in eerste instantie naar de industrie en later mogelijk ook naar de consument te brengen, is een slim transportnetwerk in Nederland en Noordwest-Europa nodig. Het idee is hiervoor de aardgasinfrastructuur van Gasunie te gebruiken. In beginsel is deze infrastructuur geschikt voor de opslag en het transport van waterstof. Een grote groene waterstofbuffer levert de benodigde flexibiliteit omdat windenergie (en andere vormen van hernieuwbare energie) fluctuaties kennen.

Haalbaarheidsstudie
Het project gaat dit jaar van start met een haalbaarheidsstudie. Als de uitkomst succesvol is, hoopt het consortium rond 2027 de eerste waterstof te produceren. Dit is onder meer afhankelijk van vergunningen van overheden, het aanwijzen van plaatsen voor nieuwe windparken in de Noordzee, de beschikbare locaties van de waterstoffabriek(en) en de investeringsbeslissingen van de betrokken partijen.

De realisatie is mede afhankelijk van de bijdragen van verschillende industriële en energiepartners. Daarnaast verwachten de NortH2-partners verwachten dat ze in de eerste projectfases mogelijk Europese en nationale subsidies nodig hebben die beschikbaar zijn voor verduurzaming van de energie-infrastructuur.

Tags: , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.