Met 60% windstroom de goedkoopste mix

| 27 november 2006

Denemarken is met 20% windstroom het enige land dat al zover is, maar men is het er over eens dat een procent of twintig windstroom geen technisch probleem is en ook nauwelijks meer kost of zelfs goedkoper is. Diverse landen hebben dan ook doelstellingen van 10-20% windstroom voor de vrij korte termijn (2015-2020). 

Het Deens/Engelse tijdschrift Windpower Monthly is echter alweer een stap verder. In de eerste plaats wordt er voor gewaarschuwd dat een doelstelling van 20% in feite wel eens kan leiden tot onnodige beperkingen. Steeds weer blijkt dat met windenergie meer mogelijk is dan werd gedacht. Zo is de doelstelling van de EU van 60.000 MW in 2010 vorig jaar al bereikt.

Maar een grens van 20% blijkt ook om technische en economische redenen onwenselijk en overbodig. Diverse studies gaven al aan dat zelfs 100% windstroom technisch realiseerbaar is, ook zonder opslagsystemen. Bij een windaandeel hoger dan 20% stijgen echter de kosten voor benodigd back-up vermogen van gascentrales omdat de wind meestal minder en een enkele keer meer dan de vraag levert. Het Deense Energiebedrijf Energinet heeft daarom de extra kosten onderzocht bij 100% windstroom.

Dat wil zeggen voor de situatie dat 100% van de totale behoefte wordt opgewekt met windenergie. De benodigde back-up in aanmerking genomen, betekent dit dat dan in feite 70% van de behoefte met windenergie wordt gedekt. De CO2-emissie daalt dus tot ongeveer 30% van de situatie zonder windstroom. De studie simuleerde stroomvraag, windaanbodverloop (historisch verloop in Denemarken) en de behoefte aan back-up (wisselend windaanbod opvangen met gasgestookte centrales) en concludeert dat met 12.000 MW de totale vraag met windenergie kan worden opgewekt. (Denemarken telt nu 3.100 MW windvermogen).

De extra kosten van de back-up voor de consument bedragen dan 0,9 Eurocent per kWh. Ook voor de 100% Engelse situatie met 130.000 MW windvermogen blijven de extra kosten beneden de 10%. De studie is worst-case: de waarde van teveel windproductie werd op 0 gesteld (dumping of stilzetten van turbines), er is geen uitwisseling met het buitenland, geen opslag, geen vraagsturing en geen grote regio’s waarin het windaanbod gemiddeld minder fluctueert.

Vergeleken met de stroomprijs uit gas was windstroom in 2005 gemiddeld ca. 0,4 ct/kWh goedkoper. De CO2-waarde is ook nog eens 1 ct/kWh. Als dat voordeel wordt bijgeteld, dan is het volgens Energinet tot een aandeel van 60% windstroom goedkoper om windparken te bouwen in plaats van gasgestookte centrales. Bij een nog groter aandeel wind worden de back-up kosten wat hoger dan het voordeel van op zichzelf goedkopere windstroom.

De Deense windindustrie en de energiebedrijven werden het er vorig jaar al over eens dat 50% windstroom in Denemarken een nastrevenswaardig, goedkoop en technisch probleemloos doel is. Denemarken discussieert momenteel over de wijze waarop 50% duurzame stroom in 2025 bereikt kan worden. (Eerder gepubliceerd in De WindMaand, naar WPM, september 2006)

Category: Kosten en Baten

Reacties zijn gesloten.