Minister Jetten neemt Nationaal Actieplan Energieopslag in ontvangst

| 27 januari 2023

Klimaat en Energie minister Rob Jetten heeft gisteren het Nationaal Actieplan Energieopslag 2023 in ontvangst genomen van brancheorganisatie Energy Storage NL (ESNL). Met het actieplan agendeert ESNL de noodzaak om de energietransitie te versnellen door de inzet van energieopslag- en conversie. 

Van links naar rechts: Paul Baan – Proton Ventures, Jeroen Neefs – Energy Storage NL, Rob Jetten – minister Klimaat en Energie, Maarten van den Heuvel – Energy Storage NL, Dennis Schiricke – Semperpower en Siebe Geerts – HoCoSto.

Met de overstap van fossiele naar duurzame bronnen, en de explosieve stijging van energieprijzen, staat Nederland voor de uitdaging om het toekomstig energiesysteem duurzaam, betrouwbaar én betaalbaar in te richten. Energieopslag speelt een sleutelrol in de aanpak van deze uitdaging.

Het Nationaal Actieplan Energieopslag 2023 bevat concrete punten waarmee beleidsmakers aan de slag kunnen. Het schetst een beeld van het duurzame energiesysteem van de toekomst, waarbij opslag van duurzame energie in bijvoorbeeld elektriciteit, moleculen of warmte de benodigde flexibiliteit biedt om uiteindelijk geen fossiele brandstoffen meer te hoeven gebruiken.

De voorstellen gaan in op diverse uitdagingen, waaronder het gebrek aan een juridische status voor energieopslag, het uitblijven van snelle vergunningsprocedures en de noodzaak van actuele data over de stand van zaken van het elektriciteitsnet.

“Het besef groeit dat alleen met energieopslag de energietransitie zal lukken. Energieopslag maakt ons systeem onafhankelijk van andere landen, zorgt voor lagere energieprijzen en maakt fossiele gas- en kolencentrales overbodig. Daarmee versnellen we de energietransitie en pakken we ook de energiecrisis aan.” – ESNL voorzitter Maarten van den Heuvel.

Balanceren

De hoge energieprijzen, het groeiend aandeel duurzame opwek en de toenemende netcongestieproblematiek heeft de noodzaak naar energieopslag in Nederland in korte tijd snel duidelijk gemaakt. Opslag speelt een belangrijke rol om het weersafhankelijke aanbod en de vraag naar duurzame energie te balanceren. Batterijen kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan een stabiel elektriciteitsnet, thermische opslag kan huizen van warmte voorzien en duurzame moleculen kunnen in grote volumes worden opgeslagen om seizoenen te overbruggen.

Achterstand ten opzichte van andere Europese landen

Op dit moment zijn er nog veel barrières die de businesscase voor opslag verhinderen. Dat zorgt ervoor dat Nederland op achterstand staat ten opzichte van andere Europese landen. Van den Heuvel: “Het kabinet moet zich realiseren dat een proactief overheidsbeleid nodig is, de markt kan dit namelijk niet oplossen zonder het wegnemen van barrières. Met het Nationaal Actieplan Energieopslag doen we concrete suggesties aan de overheid om samen de benodigde versnelling te realiseren”. Bron: Energy Storage NL

 

Tags: , , ,

Category: Energieopslag, Windenergie

Reacties zijn gesloten.