Nieuwe bezwaarronde tegen zones windenergie Reichswald

| 27 september 2016

Het CDA in Gennep heeft in het verleden al aangegeven tegen de komst van windturbines in het Duitse Reichswald te zijn. Het plaatsen van windturbines boven op de stuwwal van deze enorme omvang zal een grote afbreuk doen aan de landschappelijke waarde van de omgeving. Het zal de landschappelijke en natuurlijke belevingswaarde enorm geweld aandoen met grote negatieve gevolgen voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van aangrenzende dorpen. Verder zijn recreatie en toerisme belangrijke bronnen van inkomsten en van groot belang voor een stuk werkgelegenheid.

Door de CDA afdelingen Berg en Dal en Gennep is in april ook een brief toegezonden aan het CDU-bestuur en de CDU-fracties in de gemeente Kranenburg en de Kreistag Kleve met een gemotiveerd verzoek om niet in te stemmen met de plaatsing van de windturbines.

Een definitieve vaststelling van deze zones met de daaraan verbonden bouw van windparken heeft verregaande negatieve consequenties voor o.a. de natuur, economie en leefbaarheid; óók aan de Nederlandse zijde. Het aangepaste plan is digitaal in te zien via:www.brd.nrw.de/planen_bauen/regionalplan/rpd_2e_062016.html

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.