Nora Ventu wil twee drijvende offshore windparken rond Sardinië realiseren

| 27 februari 2022

Nora Ventu wil twee drijvende windparken rond Sardinië realiserenNora Ventu, een project – joint venture dat werd opgericht door het Italiaanse op duurzame energie gerichte energiebedrijf Falck Renewables en de Spaanse drijvende windontwikkelaar BlueFloat Energy, wil twee drijvende windparken realiseren bij Sardinië, Italië. Het heeft hiervoor een raadpleging gestart om de lokale omgeving te informeren. 

Het gaat om de projecten Nora Energia1  en Nora Energia2 met een totaal vermogen van 1.395 MW.

Nora Energia 1 & 2

Voor Windpark Nora Energia 1 zijn 53 drijvende windturbines gepland met een vermogen van 15 MW. Het parkvermogen is 795 MW. De locatie is ten zuidwesten van de Golf van Cagliari, in het zeegebied van het Kanaal van Sardinië, met een afstand naar de kust tussen 22 en 34 km. De opbrengstverwachting is 2,6 TWh/jaar (3270 vollasturen/jaar).

Het tweede windpark, Nora Energia 2, zal bestaan uit 40 drijvende windturbines met 15 MW vermogen en een parkvermogen van 600 MW. De locatie is ten zuidoosten van de Golf van Cagliari, ca 30 km ten zuiden van het Capo Carbonara. De verwachte opbrengst is 1,9 TWh/jaar (3170 vollasturen/jaar).

Vaak is de zichtbaarheid van windparken vanuit de kust een kritische punt. Door de grote geplande afstand zouden deze windturbines vanaf de kust nauwelijks te zien zijn.

Lokale werkgelenheid

De twee projecten zullen op de lokale werkgelegenheid een grote invloed hebben. Geschat wordt dat tijdens de ontwikkeling en de bouw 4.000 banen zullen ontstaan. In de operationele fase is nog sprake van 300 banen. 80% van deze banen zal geschikt zijn voor lokale kandidaten.

Nora Ventu is al vóór het opstarten van de vergunningsprocedure begonnen via infomatiebijeenkomsten lokale stakeholders bij de plannen te betrekken met de intentie om een constructieve samenwerking te bereiken.

Eind december j.l. werd voor beide projecten een ‘maritime concession’ aangevraagd bij het Ministry of Infrastructure and Sustainable Mobility en de havenautoriteit van Cagliari. De haven van Cagliari zal worden gebruikt om de windparkprojecten in alle fasen te kunnen ondersteunen. Bron: BlueFloat

Tags: , , , , ,

Category: Drijvende windenergie, Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.