Oude windturbines Windpark Karolinapolder verwijderd

| 27 februari 2024

De vier windturbines aan het Volkerak bij Dinteloord, Noord-Brabant, die sinds 1998 het Windpark Karolinapolder vormden, zijn verwijderd. Binnenkort start windparkeigenaar RWE hier met de bouw van vier nieuwe windturbines met meer vermogen.

Bron: RWE

De oude Vestas windturbines met elk 0,6 MW vermogen en 55 meter ashoogte dateren van 1998 en zijn aan vervanging toe. Met hun gezamenlijk vermogen van 2,4 MW wekten ze genoeg hernieuwbare energie op voor het gemiddelde verbruik van ongeveer 1.500 huishoudens. Het nieuwe windpark Karolinapolder gaat bestaan uit 4 Nordex N133 windturbines met elk een vermogen van 4,8 megawatt. Deze zijn samen goed voor maar liefst 19,2 MW, dit is dertien maal meer energie dan het huidige park en genoeg voor het equivalent van circa 20.000 huishoudens. Vanwege de grotere rotordiameter moeten de nieuwe turbines verder uit elkaar staan. De nieuwe windturbines kunnen dus niet op de plek van de huidige worden geplaatst. Voor het nieuwe windpark is gekozen voor een cluster-opstelling van de windturbines.

De windturbines zullen naar verwachting in 2025 gereed zijn. Het nieuwe windpark is onderdeel van het regiobod Regionale Energiestrategie (RES) West-Brabant.

Drie bouwfasen

RWE begon onlangs met de werkzaamheden voor de bouw van het windpark, nu zowel de natuurvergunning als de omgevingsvergunning onherroepelijk zijn.  De realisatie van het nieuwe windpark gebeurt in drie verschillende fases.

De eerste fase bestaat uit het afbreken en afvoeren van de bestaande windturbines. In maart en april van dit jaar worden de fundaties verwijderd.  Van maart tot en met ongeveer oktober 2024 vindt de tweede fase plaats: de aanleg van de (tijdelijke) parkwegen, bekabeling en fundaties voor de nieuwe windturbines. De derde en laatste fase is het aanvoeren en bouwen van de nieuwe windturbines. Deze start in september en loopt door tot ongeveer februari 2025. Bron: RWE

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.