Provincie Gelderland subsidieert aanschaf van naderingsdetectie bij windturbines

| 27 september 2023

Op basis van internationale veiligheidsbepalingen moeten windturbines van 150 meter en hoger worden voorzien van obstakelverlichting. Dit is noodzakelijk om ze adequaat zichtbaar te maken voor de luchtvaart. De verlichting zorgt soms ook voor overlast. De provincie Gelderland opent deze maand een subsidieregeling voor een naderingsdetectiesysteem die deze overlast moet reduceren.

Bron: Provincie Gelderland

Naderingsdetectie op een windturbine is een veiligheids- en vogelbeschermingsmaatregel. Desondanks zorgen knipperende lampen soms ook voor overlast. En daar is heel concreet wat aan te doen. Provincie Gelderland opent in september 2023 een subsidieregeling die eraan bijdraagt dat de lampen grotendeels uit kunnen. Alleen als er vliegverkeer nadert springen ze nog aan. Door gebruik van het detectiesysteem kunnen de windturbinelampen het grootste deel van de tijd uit.

De provincie verstrekt windparkenexploitanten een subsidie van 20 % van de subsidiabele kosten (aanschaf van transpondertechniek of radartechniek, de installatie van de transpondertechniek of radartechniek, het uitvoeren van de vliegtest). Ook het Rijk betaalt 20 % mee, met een maximum van € 8.000 per windturbine. Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 253.000 beschikbaar.

“We informeerden de exploitanten van de Gelderse windparken al vroeg over deze regeling en ik hoop van harte dat de subsidie zeer welkom is,” aldus energiegedeputeerde Ans Mol. “Het draagt bij aan het draagvlak voor dit soort grote ingrepen in het landschap en we streven er naar dat de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt.”

Deze subsidie geldt tot 4-9-2024.

Informatie over het in aanmerking komen voor naderingsdetectiesubsidie is te vinden op de website van de provincie.

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.