s Werelds eerste blauwe-energiecentrale op Afsluitdijk is geopend

| 27 november 2014

Gisteren is op de Afsluitdijk ’s wereld 1e blauwe-energiecentrale in gebruik genomen. Met speciale filters wordt er elektriciteit gehaald uit het verschil in zoutgehalte.De hoeveelheid elektriciteit die op de Afsluitdijk kan worden opgewekt, is volgens berekeningen gelijk aan 1200 miljard AA-batterijen per jaar.

Heel concreet betekent dat dat de Afsluitdijk in de energiebehoefte van 500.000 huishoudens kan voorzien.De hoeveelheid elektriciteit die op de Afsluitdijk kan worden opgewekt, is volgens berekeningen gelijk aan 1200 miljard AA-batterijen per jaar. Heel concreet betekent dat dat de Afsluitdijk in de energiebehoefte van 500.000 huishoudens kan voorzien.

“Waar zoet en zout water samenkomen, bijvoorbeeld waar rivieren in zee stromen, kun je energie opwekken,” vertelt onderzoeker Kitty Nijmeijer, verbonden aan de Universiteit Twente. “In zout water bevinden zich namelijk veel meer geladen zoutdeeltjes, ionen, dan in zoet water. Als je zout en zoet water scheidt door een membraan dat alleen positief of negatief geladen deeltjes doorlaat, dan ontstaat er een spanningsverschil dat je kunt omzetten naar elektriciteit.

Het principe is al langer bekend, maar de efficiëntie was altijd veel te laag om grootschalige toepassingen interessant te maken.”De hoeveelheid elektriciteit die op de Afsluitdijk kan worden opgewekt, is volgens berekeningen gelijk aan 1200 miljard AA-batterijen per jaar. Heel concreet betekent dat dat de Afsluitdijk in de energiebehoefte van 500.000 huishoudens kan voorzien.

afsluitdijk

Lees meer

Bron: Scientias

Tags: , ,

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Klimaatverandering, Onderhoud, Onshore windparken, Subsidie, Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.