Scholen Noord Nederland gaan samenwerken voor betere windenergie techniek

| 27 juni 2012

Tijdens de Winddag van 15 juni jl. is een intentieverklaring ondertekend tussen NHL Hogeschool en Noorderpoort om meer te gaan samenwerken op het gebied van Windenergietechniek. Noord Nederland verwacht dat on-shore en off-shore windenergie fors gaat groeien. Dit gaat gekoppeld met veel bedrijvigheid wat zich in Noord Nederland concentreert in de Eemshaven en Harlingen. Een groeiende arbeidsmarktvraag vooral waarbij techniek (werktuigbouw, onderhoud, electrotechniek, procestechniek) maar ook specifieke speerpunten (nautische vlak)  van groot belang zijn. De energietransitie naar een duurzame energievoorziening is aanleiding geweest voor het inrichten van de Energy Academy Europe en (als MBO samenwerkingsverband daarbinnen) het Energy College. NHL Hogeschool en Noorderpoort hebben beide geïnvesteerd in afstudeerrichtingen Offshore Wind (op respectievelijk HBO en MBO niveau) en zien het grote belang van onderlinge samenwerking op dat terrein in.
Intentie
NHL Hogeschool en Noorderpoort willen de samenwerking op het gebied van Windenergietechniek versterken, zodat daarmee:
• Goede doorlopende leerlijnen gerealiseerd kunnen worden
• Aantrekkelijke onderwijsprogramma’s aangeboden kunnen worden, zodat in- en doorstroom vergroot wordt
• Het beschikbaar komen van windenergie-technici op de arbeidsmarkt wordt verbeterd
• Optimale efficiency in de bedrijfsvoering van de opleidingen bereikt kan worden;

Category: Bedrijven, Windenergie, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.