Spaanse tender resulteert in laagste prijzen ooit voor onshore windenergie in Europa

| 27 januari 2021

© AEE

De aanbestedingsronde voor duurzame energie in Spanje van 26 januari resulteerde in de laagste prijzen ooit voor nieuwe windenergie op land in Europa. Het laagste bod voor windenergie werd toegekend tegen een prijs van € 20 / MWh. Spanje heeft in deze aanbestedingsronde, de eerste onder een nieuw aanbestedingsontwerp, in totaal 3 GW aan capaciteit voor hernieuwbare energie geveild.

De aanbestedingsronde omvatte drie afzonderlijke potten:  1.000 MW aan windenergiecapaciteit, 1.000 MW zon-PV en nog eens 1.000 MW gewijd aan alle hernieuwbare energiebronnen samen. Windenergie- en zon-pv-projecten mochten respectievelijk in de technologie specifieke pot 1 en 2 bieden. Maar ze konden er ook voor kiezen om in de algemene pot 3 te bieden. Biedingen voor projecten hebben geen bouwvergunning nodig en moeten uiterlijk in april 2024 gerealiseerd zijn.

Uit de eerste tenderresultaten blijkt dat in totaal 1998 MW aan windenergie is gegund, aan 7 bedrijven. Het laagste bod voor windenergie werd toegekend tegen een prijs van € 20 / MWh. De biedingen varieerden van € 20/MWh tot € 28,89/MWh. De biedingen voor wind vertegenwoordigen een investering van meer dan 1.000 miljoen euro, waarmee het behoud van de werkgelegenheid voor meer dan 30.000 mensen wordt gegarandeerd, zo meldt de Spaanse windorganisatie AEE. Met de nieuwe aanbestedingen zal wind straks de grootse duurzame energiebron zijn wat betreft productie en geïnstalleerde capaciteit.

Contracts-for-Difference
In haar Nationaal Energie- en Klimaatplan (NECP) heeft de Spaanse regering toegezegd om de geïnstalleerde onshore windenergiecapaciteit van Spanje met 22 GW te verhogen van de huidige 28 GW naar 50,3 GW tegen 2030. Om deze grootschalige uitbreiding van wind op land en de noodzakelijke inkomstenstabilisatie voor investeerders mogelijk te maken, besloot de regering het aanbestedingsontwerp voor hernieuwbare energiebronnen te wijzigen. In het nieuwe aanbestedingsmodel werd gebruikt gemaakt van het Contracts-for-Difference (CfD’s).

In dit model krijgen succesvolle biedingen 12-jarige CfD’s toegekend. Onder het CfD-contract moet een bepaalde hoeveelheid elektriciteit op de markt worden verkocht. Zodra de gedefinieerde drempel is bereikt, kan de houder beslissen om de elektriciteit onder het CfD te blijven verkopen tot een bepaald maximum of om handelaar te worden door bijvoorbeeld zakelijke overeenkomsten voor de aankoop van hernieuwbare energie (PPA’s) te ondertekenen met industriële afnemers.

Volgens Giles Dickson, CEO van WindEurope, verdient de Spaanse regering veel lof voor het gebruik van CfD’s in het nieuwe model. Met CfD’s betalen windparken terug als de marktprijs hoger is dan de veilingprijs. Overheden betalen alleen uit als de marktprijs lager is dan de veilingprijs. CfD’s zijn daardoor goedkoper voor overheden en consumenten dan andere steunregelingen en verlagen de financieringskosten van nieuwe windenergieprojecten. WindEurope ondersteunt niet het idee om wind en zonne-energie in directe concurrentie te brengen via technologie-neutrale veilingen. Deze gedachten wordt ook ondersteund door AEE.

Toekomstige aanbestedingen
De Spaanse regering heeft een schema gepubliceerd voor alle komende aanbestedingsrondes tot 2025. Spanje zal tussen 2021 en 2025 jaarlijks 1.500 GW veilen onder de pot die alleen wind biedt. De aanbesteding van 3.000 MW van gisteren een uitgestelde aanbesteding voor 2020 is. Dit betekent dat Spanje in 2021 nog een veiling zal houden voor minimaal 1.500 GW aan windenergie.

Het jaarlijkse toe te voegen windcapaciteit moet ongeveer 2.200 MW bedragen om het target van 2030 te bereiken. Het quotum van de huidige veiling met 1.000 MW plus de reeds geplande 1.500 MW per jaar tot 2025 is dus niet voldoende. Volgens AEE ligt de jaarlijkse capaciteit van de windenergie sector ook hoger, namelijk bijna 4.000 MW / jaar.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd, Windenergie

Reacties zijn gesloten.