Statkraft gaat nieuw windpark in Barendrecht ontwikkelen

| 27 december 2021

Statkraft gaat nieuw Windpark Vaanplein ontwikkelenStatkraft is na een tenderprocedure geselecteerd om Windpark Vaanplein in de gemeente Barendrecht te ontwikkelen. Dat hebben Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en Staatsbosbeheer bekend afgelopen vrijdag bekend gemaakt.

Het gaat om een voorlopig besluit dat op 17 januari definitief wordt als de andere inschrijvers aan de tender geen bezwaar indienen. 

Twee tot drie windturbines

Het gaat om percelen aan de noordzijde van de A15, dichtbij het verkeersknooppunt Vaanplein in de gemeente Barendrecht. Dit gebied is in 2017 toegewezen door de provincie Zuid-Holland als locatie om windenergie op te wekken. Er is naar verwachting ruimte voor 2 tot 3 windturbines. Statkraft zal bij de gemeente Barendrecht een bestemmingswijziging en omgevingsvergunning aanvragen.

Het is nog onbekend wanneer deze worden gebouwd, dit is afhankelijk van de procedures die doorlopen moeten worden.

De grond waar de windturbines komen is eigendom van Staatsbosbeheer maar in erfpacht genomen door het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. Daarom hebben de twee gezamenlijk een tender gehouden om een windparkontwikkelaar te selecteren. Hierbij is gekeken naar de ervaring van geïnteresseerde partijen met de ontwikkeling van windparken, naar hun ervaring met burgerparticipatie en naar de hoogte van de grondvergoeding. 

Participatieplan

De gemeente Barendrecht stelt voorwaarden ten aanzien van de manier waarop de ontwikkelaar de omgeving betrekt bij het maken van de plannen en aan de financiële participatie die de ontwikkelaar biedt aan de omgeving. In de komende periode stelt Statkraft in overleg met de gemeente en omwonenden een participatieplan op. Statkraft Markets B.V., gevestigd in Amsterdam, werkt voor het project samen met Pondera Consult. Bron: Staatsbosbeheer

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.