TenneT maakt offshore cijfers voor eerste helft 2021 bekend

| 27 juli 2021

© TenneT

TenneT’s offshore netaansluitingen in het Nederlandse gedeelte van de Noordzee hebben in de eerste helft van het jaar 2,38 TWh getransporteerd. Dit is ruim 30 procent meer dan in heel 2020 (1,82 TWh). Nog eens 1,5 TWh werd in de eerste helft van 2021 vanuit Nederlandse offshore windparken rechtstreeks in het landelijke TenneT-net opgenomen. In Duitsland was er een daling in offshore windtransport te zien alhoewel het aandeel in de totale windproductie steeg.

De toename in het offshore transport is onder meer te danken aan verdere uitbreiding en de ingebruikname van het offshore netaansluitingssysteem Borssele Beta in de tweede helft van 2020. De capaciteit van de Nederlandse offshore windparken bedroeg 2.440 MW op de peildatum van 30 juni 2021.

Daling in Duitse offshore netaansluitingen door minder wind

In de eerste helft van 2021 bedroeg de windenergie die door TenneT van de Duitse Noordzee naar de wal werd getransporteerd 9,673 terawattuur (TWh). Dit is ongeveer 16 procent minder dan in de eerste helft van 2020 (11,51 TWh). Dit heeft te maken met het weer, aldus TenneT. Er was in de eerste helft van 2021 minder wind vergeleken met de eerste helft van 2020. Dit gold ook voor wind op land dat zelfs met 22 procent daalde. Deze daling zorgde er wel voor dat het aandeel offshore wind in de totale windenergieopwekking in Duitsland steeg tot 16,63 procent. In de eerste helft van 2020 bedroeg dit aandeel 15,6 procent.

In de Duitse Noordzee werd de maximumwaarde van de feed-in-capaciteit van offshore windparken in de eerste helft van 2021 op 29 januari gemeten op 6.357 MW. In de Duitse Noordzee stagneert de capaciteitsuitbreiding van offshore-windmolenparken. De capaciteit is sinds 2020 onveranderd gebleven op 6.679 MW.
Windturbines in de Baltische Zee (50Hertz-netgebied) hebben in de eerste helft van 2021 1,819 TWh opgewekt, 17,5 procent minder dan in de eerste helft van 2020 (2,205 TWh). De totale offshore-windproductie van Duitsland in de Noordzee en de Baltische Zee bedroeg in de eerste helft van 2021 dus 11,492 TWh.  Met de 46,657 TWh*) aan opgewekte windenergie op land erbij komt de totale windopbrengst in Duitsland uit op 58,15 TWh*).

Uitbreiding netaansluitingen

TenneT exploiteert nu al meer dan de helft van alle offshore netaansluitingscapaciteit in de EU. Tot 2030 zal TenneT nog 16 netaansluitingen realiseren en dan bijna 29 gigawatt aan transportcapaciteit voor windenergie in de Noordzee leveren. In dezelfde periode investeert TenneT hiervoor ongeveer 20 miljard euro in Nederland en Duitsland. Een belangrijk aandachtspunt bij TenneT is het verhogen van de efficiëntie van de offshore-verbindingen en de toekomstige interconnectie daarvan. Zo maakt TenneT deel uit van het consortium dat werkt aan het North Sea Wind Power hub-programma. Het doel is om begin 2030 een eerste project bedrijfsklaar te hebben. Bron: TenneT

Tags: , , , ,

Category: Netaansluiting, Offshore windparken, Wereldwijd, Windenergie

Reacties zijn gesloten.