Verhagen informeert Tweede Kamer over SDE+

| 27 november 2010
bron: Agentschap

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de Tweede Kamer in een kamerbrief geïnformeerd over de invulling van de SDE+. De huidige SDE, in werking sinds 2008, wordt per 1 januari 2011 stopgezet.

De regeling wordt geleidelijk omgevormd naar een efficiëntere SDE+. De SDE+ moet een kosteneffectievere regeling worden, die robuust is en tegelijkertijd flexibel om technologische ontwikkeling en ondernemerschap de ruimte te geven. De SDE+ zal worden gefinancierd vanuit een opslag op de energierekening en mogelijk voor een deel een kolen- en gasbelasting. Om dit mogelijk te maken bereidt de Minister een wetsvoorstel voor dat uiterlijk medio 2011 naar de Kamer wordt gestuurd.

Lopende subsidiebeschikkingen uit de SDEen de MEP blijven gefinancierd uit de algemene middelen. Voor de wijzigingen waaraan wordt gewerkt om de SDE om te vormen naar de SDE+, is vooralsnog geen wijziging van het besluit SDE nodig. Wel zullen de ministeriële regelingen die de SDE+ in 2011 open stellen, anders worden vormgegeven dan voorheen.

De Tweede Kamer wordt daar in het voorjaar verder over geïnformeerd. De SDE+ zal, mede hierdoor, iets later worden opengesteld dan gebruikelijk (medio 2011), maar ook langer openblijven (tot eind 2011).

Category: Overheid, Subsidie

Reacties zijn gesloten.