Verwachtte openingsronde subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse in augustus

| 27 juni 2023

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verwacht eind august de subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE) te openen. Voor deze ronde is een totaal bedrag van € 245.600.000 beschikbaar.

Om te komen tot een klimaatneutraal energiesysteem en een duurzame industrie hebben Nederland en Europa grote waterstofambities. Het kabinet investeert fors in waterstof. Om de waterstofmarkt op te schalen, subsidieert het kabinet elektrolyse en wil het de industrie met subsidies en een verplichting stimuleren om vanaf 2026 steeds meer hernieuwbare waterstof te gebruiken. In het Klimaatfonds is hiervoor € 9 miljard gereserveerd.

OWE subsidieregeling

Deze subsidie is voor bedrijven die met een electrolyser met een vermogen o,5 tot maximaal 50 megawatt hernieuwbare (duurzame) waterstof met elektriciteit uit zon of wind willen gaan produceren. Het dient om een project financieel haalbaar te maken. Deze subsidie mag niet in combinatie met andere subsidies plaatsvinden, zoals de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE) of de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Toekenning op basis van rangschikking

De subsidie wordt toegekend aan projecten die het hoogst scoren in de tender. Dit gebeurt op basis van een rangschikking waarbij gelet wordt op de verhouding tussen de benodigde subsidie en het inputvermogen van de elektrolyser. Dit wil zeggen dat een project meer kans maakt op subsidie als deze wordt aangevraagd met een lager subsidiebedrag per megawatt te realiseren elektrisch inputvermogen van de elektrolyser. Hoe lager het bedrag, hoe groter de kans op subsidie.

Het aangevraagde bedrag bestaat uit een investeringsdeel (de investering in de productie-installatie) en een exploitatiedeel (de productie van de waterstof). Het investeringsdeel wordt tijdens de realisatie van de productie-installatie uitbetaald. Het exploitatiedeel wordt verdeeld over minimaal 7 tot maximaal 15 jaar na realisatie. Het exploitatiedeel geldt voor de daadwerkelijke geproduceerde volledig hernieuwbare waterstof.

Subsidie voor 2 verschillende projecten

De 2 hoogst gerangschikte projecten die subsidie krijgen, zijn daarnaast verschillend om zo aan verschillende type projecten subsidie te kunnen geven.

Is bijvoorbeeld de hoogst gerangschikte aanvraag een productie-installatie voor waterstof die met een aansluiting is gekoppeld aan het elektriciteitsnet? Dan is de 2e aanvraag waarvoor subsidie wordt geven de hoogst gerangschikte productie-installatie voor waterstof die is gekoppeld aan een wind- en/of zonnepark.

Het overgebleven budget wordt verdeeld op volgorde van de rangschikking over de overige aanvragen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen type projecten. Eerder verkregen subsidies voor de investering in dezelfde productie-installatie tellen mee voor de bepaling van het maximale subsidiebedrag.

VertiCer moet voor de geproduceerde hernieuwbare waterstof garanties van oorsprong (GVO’s) geven. Ook moet de waterstof gecertificeerd zijn als volledig hernieuwbare waterstof volgens door de Europese Commissie (EC) goedgekeurde meetschema’s.

Proces

RVO verwacht de officiële bekendmaking van de definitieve regeling in de Staatscourant in juni of juli 2023. Daarna wordt de informatie aangevuld en kan worden begonnen met de voorbereiding van een aanvraag. Een aantal voorwaarden zijn al zeker. Deze, en overige info over de regeling, zijn te vinden op de website van RVO. Naar verwachting gaat de regeling vanaf eind augustus 2 weken open voor aanvragen. Aanvragers ontvangen binnen 13 weken een beslissing. Deze periode kan eenmalig worden verlengd met met maximaal 13 weken. Bron: RVO

Tags: , , , , , ,

Category: Wind & Waterstof

Reacties zijn gesloten.