Voorschotten SDE 2011 bekend

| 27 november 2010
bron: Agentschap

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de (voorlopige) correctiebedragen 2011 bekend gemaakt. Deze bedragen gelden voor producenten die een SDE-subsidieverlening hebben gehad uit de rondes 2008, 2009 en 2010.

Aan de hand van de correctiebedragen worden de voorschotten bepaald die in 2011 maandelijks uitbetaald worden aan gerealiseerde projecten. De correctiebedragen zijn voorlopig. De definitieve prijs voor de productie van hernieuwbare elektriciteit en gas over 2011 wordt vastgesteld in het eerste kwartaal van 2012.

De subsidiebedragen zijn gebaseerd op een inschatting van de ontwikkeling van de elektriciteits- en/of gasprijzen. De bedragen worden bijgesteld aan de hand van de feitelijke ontwikkeling van de elektriciteits- en/of gasprijzen. Hiermee wordt flexibel ingespeeld op marktontwikkelingen en wordt oversubsidiëring voorkomen.

Per SDE-categorie is berekend wat deze (voorlopige) correctiebedragen betekenen voor de voorschotbetalingen 2011. Deze bedragen zijn uitgesplitst naar SDE-aanvragen voor de regeling 2008, 2009 en 2010.

Category: Subsidie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.