Wind op zee wereldwijd mogelijk vervijftienvoudigd in 2040

| 27 oktober 2019

©IEA

Wind op zee zal gedurende de komende 2 decennia flink toenemen, tot mogelijk vijftien keer zo veel rond 2040. De investeringen die hierbij komen kunnen oplopen tot cumulatief 1 miljard US dollars. Dit stelt de International Energy Agency (IEA) in haar rapport Offshore Wind Outlook 2019 dat vrijdag is gepubliceerd.

Tussen 2010 en 2018 groeide de globale offshore wind markt met bijna 30% per jaar. Op dit moment zijn er 150 projecten in ontwikkeling. De toename van offshore wind wordt gestimuleerd door kostreductie, toenemende overheidssteun en vooruitgang in technologische ontwikkelingen zoals turbines met meer vermogen en drijvende windturbines.

Volgens Dr Fatih Birol, uitvoerend directeur van IEA’s, maakt wind op zee nu nog slechts ongeveer 0,3% uit van de globale energie opwekking. Het heeft echter de mogelijkheid om jaarlijks wereldwijd meer dan 420 000 TWh te genereren, 18 keer zoveel als de huidige globale stroomvraag.

Windmarkten
De EU, de bakermat van wind op zee, telt op dit moment ongeveer 20 GW. Rond 2040 zal dit onder het huidige beleid tot bijna 130 GW toenemen of zelfs tot 180 GW als de EU de CO2 neutraal-doeleinden haalt. In dit laatste geval zal wind op zee de grootste energiebron in de EU worden.

Naast de EU zal China een grote bijdrage leveren aan de groei van wind op zee. Volgens het IEA rapport kan China in 2025 al de rol van Groot Brittannië overnemen in totaal vermogen aan wind op zee installaties. In 2018 installeerde China met 1,6 GW al de meeste wind op zee van alle landen. De verwachting is dat in China de huidige 4 GW aan vermogen naar 110 GW in 2040 zal groeien.

De VS heeft met name mogelijkheden voor wind op zee in het noordoosten van het land en de oostkust. Langs de westkust kunnen drijvende windparken een rol gaan spelen. India, Korea en het Chinese Taipei hebben al ambitieuze targets. Daarnaast zijn verschillende landen zoals Japan en Canada de mogelijkheden voor wind op zee aan het onderzoeken.

Grotere inzet van overheden en industrie nodig
Om het volle potentieel te halen uit wind op zee zouden overheden en industrie meer moeten doen om dit mogelijk te maken. Vanuit overheden moet er een lange-termijn visie komen waardoor er vertrouwen komt vanuit investeerders en de industrie om grote projecten te gaan ontwikkelen. Ook moet hierbij gekeken worden naar de aansluiting van deze projecten op de landelijke netwerken. De industrie zelf moet zorgen voor een snelle groei in technologie zodat wind op zee concurrerend is met wind op land en gasgestookte elektriciteitscentrales.

Het rapport Offshore Wind Outlook 2019 is een onderdeel van het jaarlijkse bredere rapport World Energy Outlook 2019 dat op 13 november zal verschijnen. Er wordt gekeken naar de huidige technologieën en marktontwikkelingen. Nieuw in het rapport is een geospatiale analyse dat de windsnelheden en kwaliteit hiervan langs kustlijnen wereldwijd omschrijft.

 

Tags: , , , , ,

Category: Drijvende windenergie, Offshore windparken, Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.